Uitsluiten van aansprakelijkheid in algemene voorwaarden van grote waarde

Door
DAS

‘Kunnen jullie ervoor zorgen dat ik niet aansprakelijk kan worden gesteld?’ Dat is vaak de eerste vraag die wij krijgen van klanten voor wie wij de algemene voorwaarden gaan opstellen. Hoewel het uitsluiten van aansprakelijkheid niet in alle gevallen mogelijk is, bewijst een uitspraak van de rechtbank Rotterdam dat het opnemen van een zogenoemd exoneratiebeding in jouw algemene voorwaarden van grote waarde kan zijn.

Brandschade door slijpwerkzaamheden

De uitspraak gaat over een zaak waarin het volgende speelt: ‘De Schroef’ voert slijpwerkzaamheden uit in het partyschip van ‘Dock’. Tijdens deze slijpwerkzaamheden wordt er aan de binnenzijde van het schip brandwacht gehouden. Kort voor het aanbreken van de lunchpauze zijn de slijpwerkzaamheden gestaakt. De brandwacht heeft met instemming van de voorman van ‘De Schroef’ het schip verlaten voor zijn lunchpauze. Bij terugkomst, na de lunchpauze, staat het schip in brand. En, je raadt het al, deze brand blijkt het gevolg te zijn van de slijpwerkzaamheden van ‘De Schroef.’ ‘Dock’ stelt ‘De Schroef’ aansprakelijk voor de brandschade en eist een schadevergoeding van ruim 250.000 euro. ‘De Schroef’ is een kleine onderneming en ik vermoed dat zo’n grote schadevergoeding voor ‘De Schroef’ niet op te brengen is.

Exoneratiebeding

‘De Schroef’ heeft in haar algemene voorwaarden staan dat zij niet aansprakelijk is voor schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. In de procedure bij de rechtbank Rotterdam beroept ‘De Schroef’ zich op deze uitsluiting van aansprakelijkheid, het exoneratiebeding. De rechtbank Rotterdam stelt vast dat er van opzet of grove schuld aan de zijde van ‘De Schroef’ geen sprake is geweest en dat het beroep op de uitsluiting van aansprakelijkheid slaagt. De vordering van ‘Dock’ wordt volledig afgewezen. Deze uitspraak bewijst dat het uitsluiten van aansprakelijkheid mag en heel erg nuttig kan zijn.

Heb jij algemene voorwaarden en is daarin een exoneratiebeding opgenomen? Of, misschien nog wel belangrijker, weet jij hoe het zit met de aansprakelijkheid van jouw contractspartij? Het is verstandig om daar goed naar te kijken.

Kyra ten Pas, jurist bij Flexx van DAS

Niet verzekerd en wil je jouw algemene voorwaarden laten controleren of opstellen of weten hoe je risico’s kunt beperken? Kijk dan op Flexx van DAS

Wil je meer weten over algemene voorwaarden? Kijk op onze site voor meer informatie.