Uitzendkracht en werkgever in conflict over ontslagbescherming

Mijn cliënt, eigenaar van een uitzendbureau gespecialiseerd in scheepsbouw, zat met een behoorlijk probleem. Jarenlang verdiende hij goed met de bemiddeling van uitzendkrachten voor een scheepswerf. De crisis sloeg echter toe. De scheepswerf liep leeg en ging failliet. Voor mijn cliënt viel een mooie opdracht weg. Hij kon niet anders dan de arbeidsovereenkomsten met de uitzendkrachten opzeggen.

Zieke werknemer weigert ontslag

Een van de werknemers nam hier geen genoegen mee. Hij gaf aan ziek te zijn. En hij gaf aan in vaste dienst te zijn. Aan mij de taak om uit te zoeken of dit zo was. Daarvoor heb ik eerst maar weer de cao voor de uitzendbranche erbij gepakt. Als een uitzendkracht in vaste dienst is, zit hij volgens de cao in fase C. Daar kom je pas in terecht als je fase A en B hebt doorlopen. In fase A en B is er nog sprake van een dienstverband voor bepaalde tijd. De uitzendkracht in fase C is een gewone werknemer en heeft dan ook ontslagbescherming.

Contract voor bepaalde tijd

Samen met de boekhouder van het uitzendbureau, ging ik er eens goed voor zitten. We sloegen aan het rekenen. We telden alle gewerkte weken bij elkaar op en kwamen toch echt uit op Fase B. Vervolgens was onze redenering dat na het verstrijken van Fase A automatisch Fase B intreedt. Dan ontstaat een contract voor bepaalde tijd, voor de duur van de klus. Mijn redenering was, dat dit het kenmerk is van een uitzendrelatie.

Weerstand

De werknemer sputterde tegen. Alle mogelijke argumenten werden aangehaald: op een van de loonstroken had ooit Fase C gestaan, er stond een valse handtekening op het contract, de overeenkomst was niet voor bepaalde tijd, er kon niet worden opgezegd want de werknemer was ziek.

Eerlijk duurt het langst

Dapper, maar kansloos. De rechter volgde mijn redenering, vooral ook omdat de werknemer zelf óók aangaf dat de klus was geëindigd. Toch fijn, een eerlijke wederpartij. Voor hem was er weinig te verliezen. Hij kreeg al een ziektewetuitkering. Voor mijn cliënt was het pure winst. Hij had anders nog maanden moeten nabetalen.

Jeannet Bekhof, senior jurist arbeidsrecht

Detacheringsovereenkomst opzeggen? Hier vind je meer informatie.

Heb je direct hulp nodig bij een conflict over je arbeidscontract terwijl je niet verzekerd bent? Kijk op Flexx van DAS

Reacties (2)

 • G.H. van Meurs |

  IK maak bezwaar tegen de laatste alinea waarin u zegt: “voor uw client pure winst” Ik vind het gepaster om te zeggen minder verlies of werd het verlies beperkt, want hij was wel “een mooie opdracht kwijt” Voor de advocaat was het pure winst!

  • Mireille Detrixhe |

   Beste heer Van Meurs,
   Dank voor uw reactie. De opmerking “pure winst”, heeft alleen betrekking op de casus zelf. Uiteraard is het zuur dat het uitzendbureau de mooie opdracht kwijt was, maar het zou nog zuurder zijn geweest, indien deze ook nog maanden ziekengeld had moeten doorbetalen (en nabetalen).
   Jeannet Bekhof