VAR-verklaring vervalt: weet wat je moet doen

Door
DAS

Als ondernemer begin je wellicht net uit het gat te krabbelen waar de economische crisis je in heeft geduwd. Het is nog een traject van vallen en opstaan, waarbij je op het ene moment meer werk voor handen hebt dan op het andere. Misschien is dit voor jou de reden om te werken met zzp’ers. Of misschien heb je een onderneming waarbij je elk jaar drukkere periodes hebt die je niet aankunt met alleen je vaste werknemers en heb je daarom de behoefte aan flexibiliteit in de vorm van zzp’ers.

Verklaring arbeidsrelatie

Voor werknemers is het verlies van hun dienstverband soms ook een mooi moment om voor zichzelf te beginnen en niet langer vijf dagen per week van 9 tot 5 te werken. Veel van deze zzp’ers beschikken over een Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Het kan voor jou als ondernemer van belang zijn dat een zzp’er over een VAR-verklaring beschikt. Je voorkomt hiermee dat je als ondernemer geconfronteerd wordt met zaken als loonheffingen over de verrichte werkzaamheden van de zzp’er.

Overeenkomst in plaats van VAR

Aan de huidige situatie komt waarschijnlijk binnenkort een einde. Momenteel ligt het voorstel voor de ‘Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ bij de Eerste Kamer. De verwachting is dat deze het voorstel goedkeurt, waardoor er vanaf 1 april 2016 geen VAR meer bestaat. Hiervoor in de plaats komen overeenkomsten. Als ondernemer kun je gebruik gaan maken van algemene modelovereenkomsten die door de Belastingdienst worden opgesteld. Deze zullen op een latere datum gepubliceerd worden op de site van de Belastingdienst. Als je hiervan gebruikmaakt, hoef je als ondernemer geen loonheffingen in te houden. Daarnaast zal het mogelijk zijn om zelf een overeenkomst op te stellen en deze voor te leggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst zal dan uitsluitsel geven of je als ondernemer loonheffingen moet inhouden of niet. Dit brengt de nodige zekerheid met zich mee voor zowel jou als ondernemer, als voor de zzp’er.

Dienstbetrekking of niet

Het wordt echter niet verplicht gesteld om de door jezelf opgestelde overeenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst. Doe je dit niet dan heb je simpelweg als ondernemer te bepalen of je loonheffingen moet inhouden of niet. Hierbij moet met name worden gekeken of er sprake is van een dienstbetrekking. Hiervoor is mede bepalend:
– de verplichting van de zzp’er om voor de onderneming werkzaamheden te verrichten;
– de verplichting van de ondernemer om de werkzaamheden van de zzp’er te betalen;
– de mate van gezagsverhouding tussen de ondernemer en de zzp’er.
Kies je voor deze weg? Dan is het mogelijk dat je bij een verkeerde keuze alsnog geconfronteerd wordt met het moeten heffen van loonheffingen.

Om het risico voor jou als ondernemer zo klein mogelijk te houden adviseer ik je om te kiezen voor een standaardovereenkomst of de door jezelf opgestelde overeenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst. Heb je hulp nodig bij het opstellen van een dergelijke overeenkomst dan staan we je hierin uiteraard graag bij.

Ramon van Lieshout, jurist Flexx van DAS

Juridische hulp nodig maar niet verzekerd? Ga naar Flexx van DAS

Juridische hulp nodig en wel verzekerd? Meld uw zaak aan