Veranderingen Arbowet: uitval aan de voordeur voorkomen

Bijgewerkt op 30 april 2019

Preventie staat nog meer voorop in de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet. Je kent de wet misschien beter onder de naam ‘Arbowet’. In de wet zijn regels vastgelegd voor gezond en veilig werken. Werkgevers en werknemers hebben hierin hun eigen verantwoordelijkheden. Op 1 juli 2017 is deze wet veranderd. Daarmee zijn de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt, wordt de Ondernemingsraad nog meer betrokken bij arbobeleid en is de rol van de preventiemedewerker sterker. Werkgevers krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Na 1 juli 2018 moeten alle contracten voldoen aan de wettelijke eisen.

Preventief bedrijfsarts bezoeken

De grootste verandering voor werknemers is dat zij preventief een bedrijfsarts mogen bezoeken als er vragen zijn over de gezondheid in relatie tot werk, ook al is er (nog) geen sprake van klachten of uitval. Hiervoor is geen toestemming meer nodig van de werkgever. De bedrijfsarts heeft een geheimhoudingsplicht en mag die informatie niet zomaar delen. Wel kan hij voortijdig signaleren en mogelijk uitval voorkomen. Dit ligt in het verlengde van de meer adviserende rol van de arts. De arts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken. Als werknemers zich voortijdig melden dan kan de arts dat – weliswaar ‘verpakt’- terugkoppelen in een advies.

Minimum eisen

Werkgevers worden door de nieuwe wet verplicht een basiscontract aan te gaan met een arbodienstverlener. In dit contract staan minimumeisen opgenomen zoals het recht op een second opinion voor werknemers en de toegang tot de werkvloer voor de bedrijfsarts. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgt meer mogelijkheden om werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties op te leggen als zij de regelgeving en het basiscontract niet naleven.

Actievere en adviserende rol

De bedrijfsarts krijgt een actievere en meer adviserende rol in plaats van een zuiver begeleidende rol. Ook hier staat preventie weer voorop, maar ook de verantwoordelijkheid van de werkgever in de verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts adviseert de werkgever over preventieve maatregelen om gezond en veilig werken te bevorderen en uitval te voorkomen.

Win-win

De gewijzigde arbowet richt zich dus nog meer op preventie door bepaalde maatregelen in het leven te roepen. Volgens mij levert deze verandering een win – winsituatie op. De klachten van werknemers kunnen door deze wijziging vroegtijdig worden gesignaleerd. Ook zal een nauwere samenwerking tussen arbodienst, werkgevers en werknemers een positieve uitwerking kunnen hebben in het creëren van een gezonde en veilige werkplek waardoor uitval aan de voordeur kan worden voorkomen.

Miranda Oostenrijk, jurist arbeidsrecht

Kun je door ziekte niet werken? Dan ben je samen met je werkgever verantwoordelijk voor terugkeer op het werk. Daar zijn een aantal regels voor. Wil je weten welke? Kijk dan op onze site.

 

Reacties (8)

 • sonja bolkestein |

  ik vond het goede zet om wat te veranderen bij de arbonet, had al de gedachte om een bedrijfsarts in te schakelen.

 • Ilona hartog |

  Ik heb er ontzettend veel baat bij gehad om de bedrijfsarts preventief te bezoeken. Heeft er toe geleid dat ik 4 jaar eerder van het leven ga genieten ipv met veel verdriet naar mijn werk gaan.

 • A khanfour |

  meer informatie graag als dat kan

  • DAS |

   Geachte heer/mevrouw Khanfour, waar wilt u precies meer informatie over? ^Jet

 • rad hendriks |

  Het roept bij mij meer vragen op dan antwoorden bij wie gaat de arts op schoot zitten bij de werkgever, je krijgt er advies voor terug het blijft een contract met de bedrijfsarts.

 • W. de Graaf |

  Ik maakte 3 jaren terug al gebruik van het open spreekuur van de arbodienst. Je kon toen al met de bedrijfsarts praten over de beroerde arbeidsomstandigheden op je werkplek en vragen aan deze of die de verbetermaatregelen wilde benadrukken (die overigens al lang bekend waren bij m’n baas en ook in het RIE rapport staan, maar gewoon geld kosten om de knelpunten zoals tocht en kou aan te pakken) Dus of er wat verandert met deze nieuwe Arbowet? Laten we gezapig afwachten….

 • Cor Raaijmakers |

  1. En wie betaalde die preventieve bedrijfsarts. 2. En wie betaald de reiskosten naar de bedrijfsarts. 3.En kun je zelf die afspraak met de bedrijfsarts maken of moet je die afspraak via je werkgever maken.?

  • DAS |

   Beste Cor, dank voor je reactie. Hieronder de antwoorden op je vragen:
   1. Het tweede oordeel (indien de arts is opgenomen in het basiscontract dat is afgesloten tussen werkgever en de arbo-dienst) /bezoek open spreekuur wordt door de werkgever betaald
   2. Het vergoeden van reiskosten is niet bij wet geregeld. Het kan zijn dat hier interne afspraken over zijn gemaakt binnen het bedrijf waar je werkt. Ook zou dit in een cao kunnen staan die van toepassing is. Je zult dit zo nodig even moeten nakijken. Staat hierover niets vermeld dan moet je die kosten zelf dragen. Uiteraard kun je altijd met werkgever in overleg over het vergoeden van die kosten, maar verplicht is de werkgever in beginsel niet om die kosten te vergoeden.
   3. Het verzoek om een tweede opinie bij een andere arbodienst/bedrijfsarts moet bij de bedrijfsarts worden gedaan die het eerste advies heeft gegeven.
   Miranda Oostenrijk