Verbeterplan schrijven: werknemers doen het steeds vaker zelf

verbeterplan

verbeterplanIk zie steeds vaker dat werknemers hun eigen verbeterplan moeten opstellen bij verondersteld disfunctioneren en werkgevers vaker grijpen naar een functiewijziging als ze onvoldoende dossier hebben. Het aantal afgewezen ontslagverzoeken door onvoldoende dossieropbouw is geëxplodeerd sinds de Wet werk en zekerheid. Ze worden door de rechter gewoon terug naar de tekentafel gestuurd. Werkgevers laten werknemers vervolgens vaak hun eigen verbeterplan schrijven. Wat vind jij dat beter kan? En dan moet het ook nog ‘smart’ geformuleerd zijn. Werknemers zijn het daar vaak niet mee eens. Uit rechtspraak blijkt ook dat het een wederzijdse inspanning moet zijn. Zowel werkgevers als werknemers moeten daarin hun rol pakken. Dat vergeten werkgevers nog wel eens.

Ontmoedigingsbeleid

Wat ik ook geregeld zie is dat werkgevers op zoek gaan naar andere middelen om een werknemer toch te kunnen ontslaan. Denk aan veranderingen doorvoeren in de organisatie, overplaatsing of een andere functie. Maar ook dat wordt steeds moeilijker. Het voeren van een ontmoedigingsbeleid komt ook voor. Werknemers die weken lang te horen krijgen dat ze niet goed functioneren of voor wie het werk op welke manier dan ook onplezierig wordt gemaakt, gaan op een gegeven moment denken: ‘wat doe ik hier nog?’ Zij accepteren dan eerder een aangeboden ontslagvergoeding in plaats van de situatie (juridisch) aan te vechten.

Ontslaan wordt makkelijker

Het ontslagrecht gaat in 2020 ingrijpend veranderen. Dat zal voor zowel werkgevers als werknemers gevolgen hebben. Een van de gevolgen is dat het ontslaan van werknemers makkelijker wordt. Een werkgever mag dan op grond van meerdere redenen iemand ontslaan en hoeft dus niet meer een voldragen ontslagreden te hebben. Werknemers krijgen wel recht op een hogere ontslagvergoeding. Wie weet is het zelf schrijven van een verbeterplan dan van de baan.

Ilse Fitters, senior jurist arbeidsrecht

Heb jij een vraag over ontslag vanwege disfunctioneren? Kijk dan op onze site voor meer informatie.