Verbod op huisdier door huurbaas. Hoe zit het?

Mag je huurbaas een huisdier verbieden?

Mag je huurbaas een huisdier verbieden? Ruim de helft van de Nederlandse gezinnen heeft een huisdier. Wij Nederlanders zijn dol op huisdieren. Honden en katten zijn het meest populair. Zelf heb ik twee katten, Hummer en Nala. Als ik na een lange werkdag thuis kom, staan Hummer en Nala me al op te wachten bij de deur. Alsof ik jaren ben weg geweest en ze inmiddels volledig zijn uitgehongerd. Gezelschap, liefde en altijd iemand die thuis op je wacht, wie wil dat nu niet? Mensen die allergisch zijn voor huisdieren natuurlijk, maar wat te denken van een huurbaas?

Huisdier niet toegestaan

Toen Rutger zijn appartement ging huren was dat allemaal spannend en nieuw. Maar na een tijdje voelde hij zich toch wel eenzaam, zo in zijn eentje. “Misschien moet je een huisdier nemen”, zei een vriend. Rutger wilde al zijn hele leven een kat en ging naar het asiel. Wat een goed idee dacht hij nog. Voordat Rutger naar de kattenverblijven mocht gaan, moest hij eerst een vragenlijst van het asiel doornemen. De medewerker van het asiel wees daarbij specifiek op de vraag over de woonsituatie van Rutger. Rutger dacht nog even: “wat maakt het nu uit of een kat in een huurappartement of koopwoning gaat wonen”. Waar het dan feitelijk om gaat is of Rutger van de huurbaas wel een kat in huis mag nemen. Daar had Rutger echter niet bij stil gestaan. Eenmaal thuisgekomen bekeek hij het huurcontract. Treurig staarde Rutger naar artikel 6: het hebben van een huisdier is niet toegestaan.

Overlast

Hoe zit het juridisch als een huurovereenkomst het houden van een huisdier verbiedt? En welke gevolgen heeft het voor Rutger als hij dit verbod zou negeren? Ik leg Rutger uit dat de wet eigenlijk niets over een verbod op huisdieren regelt. Ook is er maar weinig rechtspraak over dit onderwerp te vinden. Wel wordt er vaak geprocedeerd over huisdieren die te veel overlast veroorzaken. Een verbod op huisdieren in het huurcontract speelde in die zaken echter nauwelijks een rol. Goed nieuws voor Rutger dus. Ik ben van mening dat je een algemeen huisdierenverbod in de huurovereenkomst niet zomaar na hoeft te leven. Het houden van huisdieren moet op zich mogelijk zijn. Dat wordt anders indien jouw huisdier onevenredig veel overlast veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan lawaai, stank, gevaar voor ziekten of zelfs een gevaar voor de omgeving. Niemand wil ’s nachts wakker liggen van blaffende honden of jankende katten en je gezondheid en veiligheid gaan natuurlijk voor alles.

Inbreuk van je woongenot

Een absoluut verbod op huisdieren levert in de meeste gevallen echter een niet toegestane inbreuk van je woongenot op. Je moet tenslotte zelf kunnen bepalen wat je in je woning doet en hoe je in je woning woont. Rutger hoeft zich dan ook niet direct bang te laten maken door het verbod in zijn huurcontract. Als de huurbaas geen huisdieren wil toestaan dan zal hij in het ergste geval naar de rechter moeten stappen. De rechter zal dan zelf een belangenafweging maken. Hierbij wordt het belang van de huurbaas op naleving van het verbod afgewogen tegen het belang van Rutger om een kat te hebben. Het simpele feit dat het contract een verbod op huisdieren bevat, is daarbij voor een rechter lang niet altijd doorslaggevend. Een verbod in een huurovereenkomst moet tenslotte redelijk zijn. Een absoluut verbod op huisdieren is dat meestal niet.

Rutger heeft me inmiddels een foto gestuurd van zijn nieuwe roodharige huisgenoot, Kafka. De huurbaas heeft aangegeven dat de “illegale” Kafka best mag blijven, zo lang hij maar niets kapot maakt.

Anke Linssen, jurist DAS Roermond

 

Wil je meer weten over een huurovereenkomst?

Reacties (4)

 • Stefan |

  Beste Anke,

  in uw stuk lees ik helaas niet terug of een verhuurder een verbod op huisdieren ?berhaupt wel mag opnemen in de huurovereenkomst. Ik vraag mij tevens af wanneer het verbod op huisdieren in het contract staat en het niet nageleefd wordt door de huurder, de verhuurder een onmiddellijke boete van 25 euro per dag mag opgeven, zoals vermeld in de ‘algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte’. Ik hoop dat u licht kunt werpen op deze vragen.

  Met vriendelijke groet,

  Stefan

 • Leon |

  Ik vind dit een lastig onderwerp want natuurlijk gun je iemand een maatje en een huisdier, maar als het in je contract staat dan kan dat nou eenmaal niet. Ik zit in hetzelfde schuitje, ik wil dolgraag een huisdier maar mijn contract is hetzelfde. https://www.dierengemak.nl/

 • L.B. |

  Niet helemaal akkoord met uw tekst.
  Verbod op huisdieren in een huurcontract is rechtsgeldig en is geen inbreuk op het privé-leven.
  Vraag en antwoord van de Europese Commissie voor de rechten van de mens. (art.8)

  Het recht op de eerbiediging van het privé-leven houdt in dat mensen relaties kunnen aanknopen met anderen. Het vestigen en onderhouden van contacten draagt bij tot de ontwikkeling en de verwezenlijking van de persoonlijkheid van het individu en dus het privé-leven.
  In dit kader kan de vraag rijzen of mensen ook kunnen eisen dat zij huisdieren mogen houden, aangezien zij hiermee ook een emotionele band kunnen ontwikkelen.
  Het EHRM legt zelf de nadruk op het aangaan van relaties met een affectieve waarde voor de verdere ontwikkeling van iemands persoonlijkheid.
  Deze vraag werd gesteld aan de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. In de zaak X. v. Ijsland waarbij het houden van een hond in Reykjavik onderworpen werd aan een toelating van de overheid, stelde de eigenaar van de hond dat dit zijn recht op privé-leven aantastte.
  De commissie verwierp de klacht, aangezien zij meende dat artikel 8 EVRM niet geïnterpreteerd kan worden dat het aan eenieder het recht toekent om honden te houden. Het recht op privacy is een relationeel concept dat meer is dan intimiteit alleen, maar niet zo ver reikt dat het ook toepassing vindt op relaties met niet-menselijke wezens.
  Maar het Hof zegt er zelf bij dat het houden van een hond niet alleen op deze grond gerechtvaardigd kan worden. Zij stelt dat de man niet door het loutere feit van het hebben van emotionele banden met het dier zich op het recht op het priv?-leven kan beroepen.

  Het recht op eerbiediging van het privé-leven kan dus enkel ingeroepen worden door mensen en dit enkel voor intermenselijke problemen. Bijgevolg betekent dit dat het onderdeel van de de bescherming van het privé-leven van art 8 EVRM geen toepassing vindt in de problematiek inzake huisdieren.

  • Olav Wagenaar |

   Beste L.B.
   In het door u genoemde voorbeeld wordt alleen gekeken naar de rechten van de mens. Anke geeft aan dat als je alle belangen van de huurder en de verhuurder afweegt een algeheel verbod niet houdbaar is. Daarbij komt dat in het voorbeeld van IJsland een wettelijk verbod tot het houden van dieren (honden) bestaat. In Nederland kennen we zo’n algemeen verbod niet.
   Olav Wagenaar