Verplichte verhuur vakantiehuis aan derden van tafel geveegd

vakantiehuis

vakantiehuisAlle gemeenten in Nederland hebben bestemmingsplannen. Hierin staat wat wel en niet mag worden gebouwd, waar wegen liggen, wat een vakantiehuis is en nog veel meer. De gemeente kan in zo’n bestemmingsplan regels opnemen die het eigenaren van (vakantie)huizen heel lastig maken. Dat ondervonden ook mijn cliënten.

Vakantiehuis niet voor eigen gebruik?

Mijn cliënten hebben rond 2005 een vakantiehuis in de gemeente Epe gekocht. Zij hebben dat altijd gebruikt om zelf vakantie in te houden. De gemeente Epe vond echter dat er te weinig toeristen naar Epe kwamen en wilde hier iets aan doen. Dus werd in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied vastgelegd dat een eigenaar van een vakantiehuis verplicht is om het vakantiehuis te verhuren. Dit viel bij mijn cliënten verkeerd,  want daar was hun huis niet voor gekocht. Zij wilden geen vreemden in hun eigen vakantiehuis en hadden helemaal geen tijd om de verhuur te regelen.

Bezwaar gemaakt

Eerst heb ik namens mijn cliënten een zienswijze ingediend bij de gemeenteraad om bezwaar te maken tegen de verplichte verhuur. Ook na een gesprek met de wethouder en inspraak tijdens de vergadering van de gemeenteraad  hield men voet bij stuk. Het bestemmingsplan werd vastgesteld met verplichting tot verhuur. Omdat we in dit geval zeker waren dat deze absurde regel geen stand kon houden hebben we beroep aangetekend bij de Raad van State.

Zitting bij Raad van State

De rechters bij de Raad van State hadden zich goed voorbereid en stelden vele kritische vragen aan de vertegenwoordiger van de gemeente. Al tijdens de zitting kregen we de indruk dat we het gelijk aan onze kant zouden krijgen. De Raad van State was snoeihard in de uitspraak:  “Het bestemmingsplan is vastgesteld in strijd met een goede ruimtelijke ordening, het zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel en steunt niet op een deugdelijke belangenafweging.” Er was volgens de Raad van State niet goed nagedacht over de verplichte verhuur en deze was niet uitvoerbaar voor de eigenaren. Bovendien werd voor andere vakantiewoningen wel een uitzondering gemaakt, dus moest dat ook voor mijn cliënten. De verplichting tot verhuur is daarom geschrapt uit het bestemmingsplan en mijn cliënten kunnen deze zomer weer zelf in hun eigen vakantiehuis van de zon genieten.

Thijs van der Weijde, jurist bestuursrecht

Over deze zaak is gepubliceerd De Stentor.