Wat als je niet rustig eindexamen kunt doen?

Wat als je niet in rust eindexamen kunt doen?

examenuitslag

 

Elk jaar voelt het weer speciaal als de eindexamentijd begint. Dit jaar nog iets meer, want Floor, mijn jongste dochter, is een van de meer dan 200.000 middelbare scholieren die eindexamen doet.

Ik ga ervan uit dat de school er voor zorgt dat Floor en alle anderen onder ideale omstandigheden eindexamen kunnen doen. Maar wat als dat niet het geval is? Bijvoorbeeld omdat de deur van de zaal niet op tijd open gaat. Of omdat er veel lawaai is op de gang of in de directe omgeving van de school? Stel dat hierdoor de resultaten van het examen beïnvloed worden. Kun je dan met succes bezwaar maken tegen de examenuitslag? Mijn collega Marjolein Hofman- Kremer, senior jurist onderwijsrecht, geeft antwoord op deze vragen.

Stel er is lawaai in de omgeving tijdens het maken van een examen, zoals hoorbare gesprekken. Kun je dan met succes bezwaar maken?

Marjolein: ‘In het examenreglement staat dat de school faciliteiten moet bieden voor een rustige examenomgeving. Van ieder examen moet een verslag worden gemaakt. Iedere handeling die voor en tijdens het examen wordt gedaan, moet hierin worden opgeschreven. Als daaruit niet blijkt dat er herrie is geweest waar iemand last van kon hebben, dan wordt dat als ‘waar’ aangenomen. Het verslag is een officieel document dat door meerdere mensen moet worden ondertekend. Wordt in het verslag niet vermeld dat er geluidsoverlast was? Dan zal je bezwaar waarschijnlijk worden afgewezen.’

Kun je bezwaar maken als de examens bijvoorbeeld te laat worden uitgedeeld?

Marjolein: ‘De school moet ervoor zorgen dat de leerlingen tijdig hun plek kunnen bereiken en zich op hun gemak kunnen installeren. Dit staat niet in het officiële examenreglement, maar is een goed gebruik. Ook hier geldt: wat in het verslag staat is leidend. Maar vind je dat de school zich niet heeft gehouden aan bepaalde voorschriften, ze heeft overtreden of helemaal niet heeft toegepast? Dan heeft een bezwaar zeker zin. Helemaal als er andere leerlingen of leraren zijn die dat kunnen bevestigen. Raadpleeg altijd eerst het examenreglement van je school.’

Marjolein: ‘Het is overigens altijd verstandig om direct contact met school op te nemen als jouw kind thuis komt en aangeeft dat het rommelig of lawaaiig was en dat dit veel afleidde.’

Ik hoop natuurlijk dat dit allemaal niet nodig is en dat Floor en alle andere examenkandidaten van 2019 in alle rust hun examen kunnen maken en glansrijk slagen. Ik wens hen (en hun ouders) succes en sterkte!