Werkstress: vier valkuilen van werkgevers bij een burn-out

De lat ligt steeds hoger in de huidige maatschappij: alles moet beter en sneller. In tijden van toenemende werkdruk is het daarom niet vreemd dat meer dan een miljoen mensen in Nederland last hebben van burn-out klachten.. Zo ook mijn vriendin Roos. En dat terwijl ze meerdere malen bij haar leidinggevende aan de bel had getrokken. Op een regenachtige middag belde ze me in tranen op. Ze had een burn-out.

Naast het feit dat het hebben en herstellen van een burn-out al heel zwaar is, gaat ook het re-integreren vaak moeizaam. Een verkeerde opstelling van de werkgever of leidinggevende leidt vaak tot langer ziekteverzuim, terugval of een nieuwe ziekmelding. Reden genoeg om de vier belangrijkste valkuilen van de werkgever bij re-integratie op een rij te zetten.

  1. Onder druk zetten van de zieke werknemer

Uit FNV-onderzoek (2013) is gebleken dat maar liefst 43 procent van de zieke werknemers zich onder druk gezet voelt door de werkgever. Denk aan vragen als: ’Wanneer kun je weer aan de slag zoals voorheen?’, terwijl de arbo-arts heeft bepaald dat de werknemer voorlopig nog rustig aan moet doen. Ook hoor ik regelmatig dat leidinggevenden tegelijkertijd met de re-integratie een regulier beoordelingstraject laten doorlopen, wat de druk op de werknemer onnodig verhoogt.

  1. Slechte communicatie

Afwachten, negeren, denken dat je iemand spaart door geen contact op te nemen, het werkt averechts. Door stil te blijven zitten wordt het voor de werknemer onveilig. Ook Roos hoorde lange tijd niets, waardoor zij het idee kreeg dat haar werkgever haar liever kwijt dan rijk was. Wat je ook vaak hoort, is dat collega’s niet voldoende worden geïnformeerd. Dit zorgt dan weer voor onrust op de werkvloer. En wat te denken van de stortvloed aan vragen als de medewerker weer voor het eerst op het werk verschijnt?

  1. De verantwoordelijkheid bij de werknemer leggen

Als leidinggevende kun je je in de steek gelaten voelen als je werknemer uitvalt of gekrenkt zijn in je trots. Leidinggevenden laten zich regelmatig ontvallen dat ze het allang hadden zien aankomen. ‘Hij was ook altijd alleen maar bezig met het werk’, of ’Het zal wel met privé-omstandigheden te maken hebben’. Dat terwijl je als werkgever juist verplicht bent alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat je werknemer schade lijdt.

  1. Gebrek aan uitvoering re-integratie door werkgever

Als werkgever ben je vanuit het UWV verplicht de re-integratie van je zieke werknemer in goede banen te leiden. Denk aan het opstellen en naleven van een plan van aanpak, het hebben van contactmomenten en het inrichten van een geschikte werkplek. Schend je de regels, dan kan het UWV de sanctie opleggen dat er nog een extra jaar loon moet worden betaald. Ben je als werkgever ook bewust van het feit dat een werknemer je in sommige gevallen aansprakelijk kan stellen voor de geleden schade.

Met Roos gaat het inmiddels een stuk beter. Ze werkt alweer halve dagen. Haar verhaal heeft mij wel aan het denken gezet. Het is belangrijk tijdig grenzen aan te geven. Ook voor een burn-out geldt tenslotte: voorkomen is beter dan genezen.

Anke Linssen, jurist DAS Roermond

Welke rechten heb je als zieke werknemer? Je leest het hier.

Een zieke werknemer? Dit moet je als werkgever in elk geval weten. Download onze gratis informatiegids.