Wet Incassokosten: wij leggen uit hoe het werkt

Door
DAS

Consumenten en ondernemers worden regelmatig geconfronteerd met incassokosten omdat een rekening niet of te laat wordt betaald. Er kunnen verschillende redenen voor zijn. Het is vaak geen onwil. Soms wordt er per ongeluk een rekening niet betaald, soms zit het financieel even tegen en soms betaalt men niet vanwege een conflict.

Duidelijkheid en uniformiteit

Sinds 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) van kracht. De Wet is in het leven geroepen om mensen te beschermen tegen buitensporig hoge incassokosten en regelt welke incassokosten mogen worden opgelegd. Vroeger was er wel een richtlijn maar daar hield men zich niet altijd aan. Dat leverde een willekeur op aan in rekening gebrachte incassokosten. Er werd geregeld de hoofdprijs gevraagd. Dat voelde voor veel mensen erg onredelijk en dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Wat dat betreft denk ik dat het goed is dat de WIK er gekomen is. Het schept duidelijkheid en uniformiteit, zowel voor consumenten als ondernemers.

Incassokosten vaste bedragen

In de WIK is een minimum bedrag aan incassokosten vastgesteld van € 40,-, ongeacht de hoogte van de vordering. Mensen vallen wel eens over die € 40,- en vinden het onredelijk. Dit bedrag mag immers ook opgelegd worden als men maar € 1,- vergeet te betalen. Dan lijkt het wel een erg hoog bedrag aan incassokosten. Ik snap dat gevoel op zich wel maar ze hebben dan wel al een laatste waarschuwing gekregen waarin aangegeven wordt dat dit bedrag in rekening gebracht gaat worden. Juist omdat die laatste waarschuwing is ingebouwd, vind ik het niet onredelijk om een minimum van € 40,- op te leggen.

Laatste waarschuwing

De WIK regelt echter niet alleen de hoogte van de incassokosten maar verplicht bedrijven ook om een kosteloze aanmaning te sturen aan particulieren als zij te laat zijn met betalen. Let daar dus als ondernemer goed op. Er mogen dus niet direct incassokosten worden opgelegd als er niet voor de uiterste betaaltermijn is betaald. De bedoeling hiervan is met name de mensen te beschermen die per ongeluk iets zijn vergeten te betalen. Dat kan iedereen wel eens gebeuren toch? Ik vind het dan ook niet meer dan redelijk dat zij eerst nog een laatste kans krijgen om alsnog binnen 14 dagen te betalen, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun portemonnee. Bedrijven moeten overigens in de aanmaning vermelden dat er incassokosten in rekening gebracht worden als men niet alsnog binnen de 14 dagen betaalt. Je moet als bedrijf dus eerst een laatste waarschuwing versturen voordat je incassokosten mag rekenen en aankondigen dat er incassokosten in rekening gebracht gaan worden. Als iemand per ongeluk vergeet te betalen dan vind ik het ook wel erg cru om meteen kosten in rekening te brengen.

Aanmaning ontvangen

Gaat er iets fout met een betaling? Dan biedt de aanmaning particulieren dus alsnog de kans om binnen 14 dagen te betalen zonder dat er extra kosten volgen. Wordt er dan nog niet betaald? Dan worden incassokosten opgelegd. De rechter mag die kosten niet aanpassen of matigen dus daar zit de consument dan wel aan vast. Kan iemand tijdelijk niet betalen? Neem dan altijd contact op en probeer een betalingsregeling te treffen. Dat is vaak voor zowel ondernemers als consumenten een win-winsituatie.

Jasmijn de Nijs, teamleider OndernemersDesk

Bekijk hier welke incassokosten je in rekening mag brengen.