WhatsAppen onder werktijd: lever je loon maar in

Vorige maand oordeelde een kantonrechter dat een projectmanager 1500 euro moet betalen aan zijn ex-baas voor het, tijdens werktijd, versturen van privéberichten via Whatsapp. Want het versturen van 1255 WhatsAppberichten onder werktijd in een periode van zes maanden vinden zowel de rechter als de ex-baas echt te veel. Ik heb even een berekening gemaakt. Het zijn ongeveer tweehonderd berichten per maand. Dus minder dan tien per dag. Voor een appje rekent de rechter gemiddeld twee en een half tot drie minuten. Ik heb de proef op de som genomen. Een minuut is al veel. Maar goed ik schreef geen liefdesverklaring.

Privétijd en werktijd

De projectmanager verstuurde de berichten via zijn mobiele telefoon die zijn werkgever hem ter beschikking had gesteld voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden. De gedachte dat een werknemer tijdens werktijd zich bezig moet houden met zijn werk en niet substantieel met privézaken klopt. Maar een werkgever mag werknemers niet verbieden tijdens werktijd soms ook privézaken te regelen. Vraag is dan altijd weer: waar ligt de grens? Dat is natuurlijk afhankelijk van de omvang, maar ook van de functie en werkzaamheden van de werknemer. De meeste werknemers werken al lang niet meer van negen tot vijf, regelen tijdens werktijd privézaken, maar verrichten in privétijd ook regelmatig werkzaamheden. Dat zijn open deuren maar ik vind het wel relevant.

Roken en koffie

Uit de uitspraak blijkt dat de projectmanager liefdesverklaringen naar verschillende dames appte. En zij appten hem ook terug. Niet vermeld wordt of tussen de dames ook nog collega’s zaten. Maar stel dat er twee tortelende collega’s samen de koffiecorner induiken. Of collega’s die door weer en wind buiten in de kou hun rokertje doen. Gaan we dan ook uitrekenen hoe lang het duurt om een cappuccino te drinken en een sigaret te roken?

Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht

Lees ook de case: De baas ziet alles.