Bureaucratie weer verder opgevoerd door Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid legt meer druk op de werkgever. De werkgever die een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet tijdig laat weten of de van rechtswege aflopende arbeidsovereenkomst al dan niet zal worden verlengd, moet die werknemer een boete ter hoogte van een bruto maandsalaris betalen. Onbegrijpelijk, vind ik. Dit bevordert de verhouding tussen werknemer en werkgever niet. Juist de kleine ondernemer die in de meeste gevallen geen HRM functionaris in dienst heeft, kan ongewild aan de nieuwe regel voorbij gaan. Veel kleine ondernemers besteden al te weinig tijd aan het op peil houden van de personeelsdossiers. Nu moeten zij ook nog deze extra administratieve regel gaan uitvoeren. De werkgever moet dus tijdig en schriftelijk laten weten dat het contract wel of niet wordt verlengd en op welke wijze de samenwerking wordt voortgezet. Wil de werkgever zeker zijn dat hij geen fouten maakt? Dan moet hij die brief per aangetekende en gewone post verzenden. Hij zou ook kunnen volstaan met het overhandigen van de brief. In dat geval doet de werkgever er verstandig aan de werknemer te laten tekenen voor ontvangst.

Bewijsproblemen

Er is sprake van een schriftelijkheidsvereiste. Dat kan in de praktijk tot problemen leiden. Denk bijvoorbeeld aan de werknemer die ontkent een brief ontvangen te hebben. Een extra maandsalaris ontvangen is voor sommigen voldoende reden om vergeetachtig te worden. Ik ben van mening dat het voorstel leidt tot volstrekt onnodige kostenverhoging en bureaucratie. Welk belang dient deze regel? De werknemer weet heel goed wanneer zijn tijdelijke contract afloopt. De werknemer kan ook zelf aan zijn werkgever vragen of hij mag blijven. Daar heeft hij alle belang bij.

Beëindiging dienstverband

Dit is het zoveelste bewijs dat van een versoepeling van het ontslagrecht helemaal geen sprake is. Ik kom in de praktijk vaak tegen dat werkgevers vergeten dat een contract voor bepaalde tijd afloopt of daar pas op een laat moment een besluit over willen nemen. Als de Eerste Kamer het voorstel aanneemt, zal vanaf 1 juli 2014 de administratie zodanig ingericht moeten worden dat het einde van een dienstverband op tijd wordt gesignaleerd en wordt medegedeeld.

Heiko van Es, bedrijfsjurist bij DAS

Reageren

Plaats hieronder uw reactie op dit bericht. Reacties worden eerst door DAS goedgekeurd, voordat ze onder het bericht verschijnen.