Doorstart na faillissement: hoe zit het met arbeidscontracten?

  • 05-03-2014 door Pascal Besselink

Steeds vaker maken (winkel)bedrijven een doorstart. Bij een faillissement staan alle werknemers op straat. Maar vaak kan een deel van het personeel na de doorstart van het bedrijf weer aan de slag.

Tijdelijk contract wel tijdelijk?

Werknemers zijn niet altijd goed op de hoogte van hun rechtspositie als zij in dienst treden bij het bedrijf dat een doorstart maakt. De werknemer krijgt veelal een tijdelijk contract aangeboden omdat er nog onvoldoende financiële zekerheid is over de ontwikkeling van het bedrijf. Maar een tijdelijk contract is helemaal niet zo tijdelijk. Namelijk, als de werknemer bij het failliete bedrijf een vaste aanstelling had, heeft hij na de doorstart nog steeds dezelfde rechten. Als werkgever kunt u er niet van uitgaan dat na afloop van de overeengekomen arbeidsduur de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. De arbeidsovereenkomst moet worden opgezegd. En daarvoor zal toestemming verkregen moeten worden van het UWV Werkbedrijf. Was de werknemer in tijdelijke dienst bij het failliete bedrijf? Dan mag hij zijn tijdelijke contracten mee tellen. Of te wel: bij verlenging van de tijdelijke aanstelling nadat er al drie tijdelijke contracten op rij zijn geweest, treedt de werknemer in vaste dienst.

Opvolgend werkgever

Het is wel van belang dat de overnemende of doorstartende onderneming na de doorstart kan worden aangemerkt als een opvolgend werkgever. Hiervan is sprake als de nieuwe arbeidsovereenkomst wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden met zich meebrengt als de oude arbeidsovereenkomst. Verder moeten tussen het doorstartende bedrijf en het gefailleerde bedrijf zodanige banden bestaan dat de kennis die het gefailleerde bedrijf heeft van de capaciteiten en vaardigheden van de werknemer, moeten worden toegerekend aan de nieuwe werkgever.

Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht