Reorganisatie vaker reden voor een conflict

  • 23-07-2014 door Mireille Detrixhe

Eén op de vijf werknemers heeft een conflict met zijn huidige werkgever gehad. Verschil van inzicht over de werkzaamheden of het werk is veruit de belangrijkste reden tot een conflict met de werkgever. Dit komt naar voren uit het jaarlijks onderzoek dat wij samen met onderzoeksbureau Motivaction onder 1300 respondenten hebben gedaan naar de werkbeleving van Nederlanders.

Meest voorkomende problemen bij reorganisatie

Wat opvalt is dat reorganisaties dit jaar vaker een reden zijn voor een conflict. De meeste problemen ontstaan met name als werknemers niet overtuigd zijn van de redenen waarom er gereorganiseerd wordt of de wijze waarop er geselecteerd wordt. Daarom adviseer ik om maximaal tijd te investeren in de communicatie over het ontslag en de achtergronden, maar ook het begeleiden van werknemers in het omgaan met de gevolgen werkt in de praktijk goed. Wat vaak tot problemen leidt:

  • Bij een organisatie van zo’n 30 à 40 man verdwijnt slechts één functie, toevallig van iemand die ziek is of waarmee een conflict bestaat
  • Onduidelijke functiebeschrijvingen, werknemers gaan dan snel een beroep doen op onderlinge uitwisselbaarheid van functies
  • Dubieuze promoties relatief vlak voor het reorganisatiemoment (iemand promoveert van junior naar medior en een maand later vervallen alle junior functies of andersom)
  • Dure auto’s van directieleden die onaangetast blijven
  • Het onvoldoende betrekken van werknemers bij resultaten, werknemers denken bijvoorbeeld dat het goed gaat en dan ineens moet een substantieel deel weg
  • Bij grote reorganisaties bijvoorbeeld stakingen als gevolg van het niet tot overeenstemming komen ten aanzien van een Sociaal Plan

 

Heiko van Es, bedrijfsjurist bij DAS