Gaat het tij keren?

  • 23-01-2014 door Mireille Detrixhe

‘Doek valt voor juweliersketen Siebel’. ‘250 banen weg bij IrisZorg’. ‘Holland Casino schrapt 150 tot 200 banen’. Een greep uit de nieuwsberichten op Nu.nl van deze week. En eerlijk gezegd verwacht ik niet dat dit in 2014 zal verbeteren. Sterker nog, ik verwacht dat het aantal ontslagen werknemers in dit jaar verder zal toenemen. Ondanks de positieve economische verwachtingen.

Aangekondigde ontslagen

De gemeente Amsterdam kondigde aan 4000 werknemers te ontslaan en er zijn nog ontslagen te verwachten bij thuiszorgorganisaties, inkrimping van kinderdagverblijven en voorgenomen sluiting van winkelbedrijven. Daar is Siebel al een voorbeeld van.

Verborgen werkeloosheid ZZP-er

Wat mij zorgen baart is dat een substantieel deel van de werkloosheid zich bevindt onder zzp-ers.  De verborgen werkloosheid onder zzp’ers is niet in de CBS cijfers terug te vinden omdat zij geen aanspraak kunnen maken op enige uitkering. Dit is alleen anders als ze aanspraak zouden kunnen maken op een bijstandsuitkering, maar dat gebeurt niet snel. Je kunt maar weinig vermogen hebben en als de partner wel verdient, krijgen ze niets. Daarnaast wordt verlies meestal in stilte geleden door deze groep.

Werknemers ouder dan 65

Werknemers die na hun 65ste doorwerken en dan worden ontslagen, zullen ook niet in de CBS cijfers terug te vinden zijn. Die groep zal zich namelijk niet als werkzoekende inschrijven bij UWV en heeft ook geen recht op een WW-uitkering. Zij ontvangen namelijk al AOW en eventueel een aanvullend pensioen.

Sterker uit de strijd

Wel denk ik dat de organisaties die nu moeten saneren door werknemers te ontslaan op de wat langere termijn er weer sterker uit zullen komen, waardoor voor de overige werknemers werkgelegenheid behouden blijft. Als de positieve verwachtingen inderdaad uitkomen biedt dat waarschijnlijk in 2015 nieuwe kansen voor de mensen die het nu moeilijk hebben.

Heiko van Es, bedrijfsjurist bij DAS