Huurprijsherziening redelijk?

  • 30-08-2013 door DAS

Elke vijf jaar kan de huur van bedrijfsruimte worden herzien. U kijkt er misschien met angst en beven naar uit en staat er misschien niet direct bij stil dat dit ook kan betekenen dat de huurprijs naar beneden wordt bijgesteld. Want helaas komt de verhuurder meestal met een veel hogere huurprijs. Dan is het altijd verstandig om hier kritisch naar te kijken, eventueel samen met een jurist.

Verlaging mogelijk?

Vaak is een huurprijsverlaging in contracten uitgesloten. Het kan de moeite waard zijn om het contract hierop na te kijken. Is het niet uitgesloten? Dan kan de huurprijs wellicht verlaagd worden. Zeker in deze crisistijd kan dat zinvol zijn voor zowel de huurder als verhuurder. Verhuurders willen immers liever niet dat een pand leeg komt te staan en de huurder kan beter zijn verplichtingen nakomen. Ik raad het al mijn klanten aan.

Redelijke prijs

Met de herziening bedoel ik overigens niet de jaarlijkse inflatiecorrectie die in de huurovereenkomst is afgesproken. Ik bedoel geheel nieuwe vaststelling van de huurprijs. Vaak wordt deze prijs behoorlijk hoog ingezet. Als partijen onderling een nieuwe afspraak maken, geldt deze prijs ongeacht of dit een redelijke prijs is. Daarom is het niet onverstandig om een jurist te raadplegen. In het uiterste geval kan het zijn dat experts moeten worden ingeschakeld om te bepalen wat een redelijke prijs is.

Nieuwe prijs: opletten

Komt het zover dat de zaak over de huurprijsaanpassing naar de rechter toe gaat, houd er dan rekening mee dat de aangepaste prijs ingaat op de datum dat de zaak bij de rechter is gestart. Soms duurt het wel een jaar voordat de rechter uitspraak doet, en dan moet de nieuwe prijs met terugwerkende kracht worden betaald. Zorg daarom ervoor dat u alvast een spaarpotje maakt voor de eventuele bijbetaling die dan gedaan moet worden.