Onduidelijkheid over de impact van concurrentie- of relatiebeding op social media

  • 16-10-2013 door Pascal Besselink

Het concurrentiebeding staat ter discussie. Het zou niet meer van deze tijd zijn. Het is in 1907 in het leven geroepen. Een tijd waar social media nog geen rol speelde. Tegenwoordig is dat heel anders en kunnen uitingen via social media leiden tot discussies rondom het concurrentie- of relatiebeding. De rechtspraak is onduidelijk over het concurrentie- en relatiebeding in combinatie met social media.

Een concurrentie- of relatiebeding is, in tegenstelling tot wat veel werknemers denken, geen dode letter. U als werkgever probeert met een dergelijk beding te voorkomen dat een ex-werknemer uw bestaande relaties benadert, ook via social media. Op social media kunnen werknemers eenvoudig contact onderhouden met hun relaties. Maar mag dat ook als bijvoorbeeld een werknemer van baan verandert? Uitspraken van verschillende rechters lopen hierover uiteen.

Enkele voorbeelden

De rechtbank Arnhem oordeelt in 2011 dat een oud-werknemer het relatiebeding had geschonden door onder meer een relatie van zijn ex-werkgever aan zijn LinkedIn-netwerk toe te voegen. De kantonrechter in Maastricht beschouwt in een uitspraak op 8 februari 2012 conversaties via social media als privé. Zij vallen dus onder het grondrecht van vrije meningsuiting, tenzij daaruit duidelijk en ondubbelzinnig een zakelijk karakter blijkt. In deze uitspraak werd het concurrentiebeding niet geschonden.

Enige dagen later verduidelijkt het gerechtshof ’s-Gravenhage het gebruik van Twitter als ‘een moderne vorm van adverteren’: het volgen op Twitter is een eenzijdige actie vanuit de volger en niet specifiek geïnitieerd door de eigenaar van het gevolgde twitteraccount. Een acceptatie daarvan is, anders dan bijvoorbeeld bij persoonlijke accounts op Facebook of LinkedIn, niet nodig. Het gerechtshof oordeelde dat er in dit geval geen sprake was van schending van het relatiebeding.

De kantonrechter van de rechtbank Rotterdam oordeelt op 29 augustus 2012 dat een bericht op Facebook van een sportschoolhouder die de opening van zijn sportschool bekendmaakt, wel gezien moet worden als schending van het relatiebeding: er is geen sprake van een privébericht maar van een zakelijk bericht. De Rotterdamse rechter legt hier dus een strengere beperking op aan het gebruik van social media.

Concreet formuleren

Hoewel het concurrentie- en relatiebeding ter discussie staan, zijn deze nog steeds van kracht. Als rechterlijke uitspraken niet eenduidig zijn, heeft u als werkgever vooralsnog weinig houvast bij het gebruik van social media. Het formuleren van een zo concreet mogelijk concurrentie- en relatiebeding is en blijft dan de beste manier om juridische conflicten te voorkomen.

 

Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht en pensioenrecht