Concurrentiebeding in tijdelijk contract niet onmogelijk

Door
DAS

Sinds de komst van de Wet werk en zekerheid is het niet langer mogelijk om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen is dit nog wel mogelijk. Er moet dan sprake zijn van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er in de praktijk onder die zwaarwegende bedrijfsbelangen wordt verstaan, maar er druppelen zo langzamerhand wel wat rechterlijke uitspraken binnen. ‘Je ziet dat rechters in sommige gevallen wel met een werkgever meedenken’, zegt Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS.

Lat ligt hoog maar is niet onbereikbaar

Daar waar de lat om die zwaarwegende bedrijfsbelangen als werkgever aan te tonen nog steeds hoog ligt, is die lat niet onhaalbaar. Als je als werkgever goed in het concurrentiebeding motiveert wat die belangen precies zijn, zie je dat rechters een dergelijk beding in een tijdelijk contract soms toch rechtsgeldig achten. ‘In mijn eigen praktijk stond ik een ondernemer bij die onder andere onderhoud aan zwembaden verzorgde bij particulieren. Een van de zwembadenmonteurs vocht het concurrentiebeding aan. Het concurrentiebeding in het tijdelijke contract met deze monteur was echter goed gemotiveerd. Het zwaarwegende bedrijfsbelang was uitgebreid geformuleerd. Ik bepleitte dat de ondernemer er groot belang bij had dat dit beding in stand bleef en de monteur niet mocht overstappen naar een rechtstreekse concurrent. Die monteur had namelijk grote kennis van de producten en klanten van de onderneming. De rechter ging mee met ons standpunt. Het beding bleef in stand’, vertelt Besselink.

Motiveren

‘Erg belangrijk is dus dat een ondernemer op een zo deugdelijke en zo concreet mogelijke manier schriftelijk motiveert waarom het noodzakelijk is om een concurrentiebeding op te nemen’, geeft Besselink nog aan ‘Denk dan aan informatie over prijzen, bedrijfsstrategie, klanten, leveranciersgegevens, werkwijze en bepalende know-how over de onderneming die bepalend is voor het succes. Als die gegevens in handen komen van de concurrent kan dat grote schade opleveren voor de werkgever’.