Collega Pascal Besselink werd benaderd om deel te nemen aan een rondetafelgesprek met Kamerleden in de Tweede Kamer over de Wet arbeidsmarkt in balans. Hij boog zich over vier onderdelen van de wet; de proeftijd, de oproepovereenkomst,  de ketenregeling en de cumulatiegrond en (extra) vergoeding.