Gelijk bedrag bij ontslag voor goed en slecht presterende werknemer leidt tot maatschappelijke onvrede

Door
DAS

Per 1 juli 2015 zal de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking treden. Eén van de doelstellingen van de nieuwe wet is dat de uitkomst van ontslagprocedures leidt tot eerlijkere uitkomsten. Nu is er nog een groot verschil tussen de uitkomst van een procedure bij het UWV en een procedure bij de kantonrechter. Straks zal dat verschil er niet meer zijn en krijgt elke werknemer bij ontslag dezelfde vergoeding. “Als eenheidsworst de norm is dan gaat dat tot veel maatschappelijke onvrede leiden”, verwacht Heiko van Es, bedrijfsjurist bij juridisch en financieel dienstverlener DAS.

Van Es signaleert dat veel werkgevers niet begrijpen dat er bij ontslag van een slecht presterende werknemer ook nog een zak geld, de transitievergoeding, meegegeven moet worden. “Dat klinkt ook vreemd in bijvoorbeeld een situatie waarin de werknemer er met de pet naar heeft gegooid. Dit is echter het gevolg van de radicale keuze van de wetgever om gelijke ontslagvergoedingen verplicht te stellen, vrijwel ongeacht de vraag aan wie het ontslag te verwijten is. Het maakt dus niet uit of je een goed of slecht presterende werknemer ontslaat. Zijn ze allebei even lang in dienst en van dezelfde leeftijd dan hebben zij allebei recht op een gelijk bedrag .

Alleen in het geval een werkgever of een werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld bestaat er de mogelijkheid dat geen of een extra vergoeding wordt toegekend. Hier is echter volgens de wetsgeschiedenis slechts in zeer bijzondere gevallen sprake van. Bij het leeuwendeel van de zaken zal hier geen sprake van zijn.

De vraag is nu of deze uitkomst in de beleving van betrokken partijen inderdaad leidt tot eerlijkere uitkomsten. ” Ik had in ieder geval graag gezien dat de rechter meer mogelijkheden had om maatwerk te leveren in situaties waar de schuldvraag wel heel duidelijk aan één kant ligt”, zegt van Es en vraagt zich af of dit straks gezien wordt als de volgende “weeffout” in de WWZ.