Ruzie met school: wat nu?

Door
DAS
Bijgewerkt op 6 mei 2019

Ik kom het in de praktijk wel eens tegen. Ouders die het niet eens zijn met de de school van hun kind(eren). Bijvoorbeeld als hun kind gepest wordt en de school niet goed reageert of  als hun kind een, in hun ogen, onjuist schooladvies krijgt of als hun kind geschorst of verwijderd wordt. Ouders komen dan bij mij, omdat ze niet weten hoe ze het aan moeten pakken. Ik adviseer hen altijd om in eerste instantie met de school of de docent in gesprek te gaan. Gelukkig doen de meeste ouders dat ook en wordt het vaak zo opgelost.

Niet het gewenste resultaat

Maar wat kun je doen als een gesprek niet het gewenste resultaat oplevert? Dan raad ik ouders aan om in de schoolgids of op de website te zoeken naar de klachtenregeling. Hierin staat voor het primair en voortgezet onderwijs beschreven bij welke instantie je als ouder een klacht in kunt dienen. Heb je een klacht over het hoger of wetenschappelijk onderwijs? Zoek dan op de website van de universiteit of hogeschool naar het Onderwijs en Examen Reglement (OER). In de klachtenregeling staan vaak ook de termijnen waarbinnen je bezwaar moet maken tegen de beslissing van een schorsing of verwijdering van school. Let wel op eventuele termijnen waarbinnen je een klacht moet indienen

Schorsing of verwijdering

Mocht er sprake zijn van schorsing of verwijdering, dan is er vaak eigenlijk geen tijd om de klachtenregeling helemaal te doorlopen. Bezwaar of beroep schort in principe het besluit tot schorsing of verwijdering niet op. Om vertraging te voorkomen kunt u een spoedprocedure (de zogenoemde voorlopige voorziening) starten bij de rechter of de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Dennis Heemstra, jurist onderwijsrecht bij DAS