Harder werken maakt medewerker egoïstisch

Door
DAS
Nederlandse man vindt zichzelf meer een teamplayer dan vrouwen

Vergeleken met vorig jaar hebben minder mensen moeite met een avond langer doorwerken. Ruim een derde (37%) geeft aan dat ze graag ’s avonds doorwerken. Dit is een stijging van 7% ten opzichte van 2013 (30%). De voortvarende werkmentaliteit blijkt ook uit het feit dat driekwart aangeeft geen 9-5 mentaliteit te hebben, een stijging van 5% ten opzichte van 2013. Harder werken lijkt dus geen probleem.

Dit komt naar voren uit het jaarlijks onderzoek dat financieel-juridisch dienstverlener DAS samen met onderzoeksbureau Motivaction onder 1300 respondenten heeft gedaan naar de werkbeleving van Nederlanders. Een meerderheid van de werknemers stelt zich pro-actiever op. 58% gaat na het bereiken van hun werkdoel, dit jaar vaker op zoek naar iets nieuws (+6% t.o.v. 2013).

Minder teamplayer, maar meer ego

Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat werknemers tevreden over hun werk zijn. De respondenten geven hun werk als rapportcijfer een 7,3. Daar staat echter tegenover dat werknemers zich in mindere mate opstellen als een echte teamplayer. 78% van de respondenten vorig jaar en 70% van de respondenten dit jaar geven aan dat ze teamplayers zijn, een daling van 8%. Dit is opvallend omdat een ruime meerderheid (86%) ‘het werken met anderen’ als belangrijk ervaart. Tegelijkertijd is ook hier een lichte daling (-3%) waarneembaar. Ook zijn Nederlanders dit jaar minder gemotiveerd om op zoek te gaan naar verbeteringen in de eigen manier van werken (-5%). 82% in 2014 en 87% in 2013.

Burn out op de loer

Meer dan een derde (35%) van de ondervraagden vindt dat hun werk hun leven is. Dit is een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar. Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht bij DAS: “De huidige economische omstandigheden leiden ertoe dat het werk met minder mensen gedaan moet worden. Maar een rat race waarbij medewerkers onder te hoge druk komen te staan is niet wenselijk.” Het onderzoek laat zien dat hoge werkdruk veruit de belangrijkste oorzaak is van een burn-out. Eén op de vijf respondenten geeft aan wel eens een burn-out te hebben gehad. Besselink vervolgt: “Werkgevers zijn verplicht om maatregelen te nemen die zijn gericht op het voorkomen van psychische ziekten. Bijvoorbeeld door werk zoveel mogelijk aan te passen aan de persoonlijke eigenschappen van een werknemer. Een werkgever kan aansprakelijk gehouden worden voor de burn-out of psychische ziekte als hij zijn zorgplicht niet is nagekomen.”

Redenen ziek melden

De helft van de werkenden meldt zich wel eens een dag of meerdere dagen ziek in het jaar. De vijf meest genoemde redenen van ziekmelding zijn:

  1. Griep
  2. Verkoudheid
  3. Doktersbezoek
  4. Operatie
  5. Stress