Kinderconvenant: geef kinderen een stem bij het scheidingsproces

Door
DAS

In Nederland hebben wij nog een missing-link voor wat betreft het ‘leeftijd overeenkomstig betrekken’ van kinderen bij het tot stand komen van een ouderschapsplan als ouders gaan scheiden. In Nederland horen wij de kinderen in de rechtspraak vanaf 12 jaar. Dit horen is echter beperkt tot het schrijven van een brief, een kindverklaring of een 10 minuten gesprek met de rechter. Deze zaken garanderen geen goede begeleiding en geen neutrale veilige en vertrouwelijke plek waar het kind daadwerkelijk gehoord wordt. Daarnaast krijgen de kinderen voor 12 jaar geen ruimte om hun mening te geven, terwijl het zo belangrijk is om kinderen zo vroeg mogelijk een stem te geven. Uit onderzoek blijkt immers dat hoe jonger het kind is, hoe groter de gevolgen zijn. ​Hoe eerder de stem van het kind een plek krijgt, hoe eerder ondersteuning kan worden ingezet en onnodig leed kan worden voorkomen.

Voorstander van kinderconvenant

Ik ben dan ook een groot voorstander van een kinderconvenant. In een kinderconvenant verklaart het kind zelf een aantal zaken, die met het kind worden doorgenomen. Zoals dat ze weten dat het niet hun schuld is dat de ouders gaan scheiden, dat ze altijd het kind van hun vader en moeder zijn, dat ze een duidelijk vakantieschema krijgen en andere belangrijke zaken voor het kind. Als het kind nog erg jong is, kan de stem van het kind door een kindbehartiger of  *KIES-omgangsbegeleider vertaald worden in het Kinderconvenant. ​Het Kinderconvenant is een onderdeel van het Ouderschapsplan. Het is belangrijk voor een kind om zijn of haar stem te bekrachtigen met een handtekening, want iedere stem van een kind is belangrijk. Met een handtekening maak je dat duidelijk.

Geef kind op jonge leeftijd al een stem

Als je een kind een stem geeft bij een scheiding kan het onenigheid voorkomen. Ook op jonge leeftijd al. Bij een kind van vijf jaar kan het bijvoorbeeld zo zijn dat het wisselmoment van de ene naar de andere ouder moeilijker wordt vanwege de ontwikkelingsfase waar het kind zich in bevindt. Denk bijvoorbeeld aan hechtingsproblematiek. Opeens kan het kind gaan roepen dat het niet naar mama of naar papa wil. Ouders reageren hier vaak in paniek op, zeker wanneer er nog sprake is van een onderling conflict. Begeleiding van het kind kan begrip brengen waarom een kind dit zegt. Dat kan namelijk leeftijdsafhankelijk zijn of vanuit loyaliteit. Degene die het kind begeleidt kan uitleggen wat dit betekent in de realiteit. Het kan onnodige onenigheid wegnemen tussen ouders maar ook het kind kan gerust gesteld worden door gehoord te worden. Juist in zo een emotionele tijd kan een steuntje in de rug helpen, zowel de ouders als het kind.

Marjolein Bruinenberg, zelfstandig mediator en werkzaam voor DAS Scheidingshulp

* KIES=Kinderen in Echtscheiding Situatie

Meer weten over hulp bij scheiden met kinderen?