Krijg je een schadevergoeding als je arbeidsongeschikt raakt door een ander?

Door
DAS

Kun je een schadevergoeding krijgen als je door een ander arbeidsongeschikt raakt? Die vraag stelden we aan werkend Nederland. Collega Arthur van Eelen, jurist letselhulp, legt uit hoe het zit.