Meest gestelde juridische vragen in 2018 over ontslag en ziekte

Juridische vragen

Juridische vragenOngeveer 135.500 telefonische juridische adviezen hebben mijn collega’s en ik bij onze Juridische Adviesdesk in 2018 gegeven. Het waren voornamelijk adviezen aan particulieren. Zo’n zesentachtig procent. We merken dat klanten steeds meer informatie raadplegen en gebruiken en worden in dat opzicht meer zelfredzaam en wijzer. Ook worden andere communicatiekanalen steeds meer benut, zoals mail, chat en social media.

Werk en inkomen

Terugkijkend op 2018 kwamen er vooral vragen over werk en inkomen. Zo’n dertig procent van alle particuliere vragen gingen daarover. Het meest werd er gebeld over ontslag, ziekte en arbeidsvoorwaarden. Denk aan vragen over vaststellingsovereenkomsten, re-integratie en wijzigingen in arbeidscontracten.

Aankopen

Er kwamen ook veel vragen over aankopen. Die hadden voornamelijk te maken met producten en diensten, zoals vragen over producten die niet voldoen aan de verwachtingen, vakantiegeschillen en aanschaf van motorvoertuigen.

Wonen

Naast vragen over koop- en huurwoningen, zorgen burenruzies nog steeds voor veel vragen. Maar ook geschillen met de overheid zorgen voor een flink aantal vragen. Denk daarbij aan vragen over vergunningen, bestemmingsplannen en bezwaren tegen besluiten.

Zakelijk

Zakelijk gezien wordt er veel gebeld over ontslag van personeel of geschillen met leveranciers.

Hoge klantwaardering

Naast een inhoudelijk advies vangen we onze klanten ook op in emotioneel opzicht. We proberen klanten gerust te stellen. We hebben zelfs een aantal klanten die regelmatig met ons over juridische kwesties of vragen overleggen. Dat wordt gewaardeerd. Onze klantwaarding is hoog. We scoren maar liefst een 8,6. Daar ben ik trots op. We luisteren goed, zijn empathisch en helpen de klant verder op weg bij vaak emotionele kwesties zoals een ontslag, scheiding of ruzie met de buren. Daarbij kijken we ook naar alternatieve wijzen om geschillen op te lossen en adviseren we om in sommige gevallen mediation of buurtbemiddeling in te zetten. Ik ben altijd blij als ik iemand heb kunnen helpen.

Monique Carius – Kool, Juridische Adviesdesk

Heb jij een juridische vraag? Vraag het DAS en neem contact met ons op.