Offline na werktijd

‘Buiten werktijd ben ik niet bereikbaar’. Het zou heel normaal zijn als een werknemer dat zegt. De praktijk is echter anders. Laat ik mijzelf als voorbeeld nemen. Op mijn vrije dag kijk ik nog regelmatig in mijn werkmail. Op mijn smartphone heb ik ook toegang tot mijn werkmail en zou ik dus 24/7 mijn mails kunnen checken.

Smartphone uit

In Frankrijk blijken ook veel werknemers regelmatig buiten werktijd hun werkmail en WhatsApp bij te houden. De Franse Minister van arbeid vindt dit geen goede ontwikkeling. Het leidt er volgens de Minister toe dat werknemers te veel (onbetaalde) overuren maken, een overdosis aan informatie krijgen en zelfs gezondheidsklachten krijgen, zoals slapeloosheid, stress of een burn-out. Daarom geldt er vanaf 1 januari 2017 in Frankrijk een nieuwe regel: Franse werknemers hebben het recht na werktijd hun smartphone uit te zetten. Deze regel geldt alleen voor werknemers die werken voor bedrijven met meer dan 50 personen in dienst.

Flexibele dagindeling

Deze bijzondere maatregel roept de volgende vraag op: moeten we in Nederland het Franse voorbeeld volgen? Wat mij betreft niet. Ik vind dat werknemers en werkgevers samen goede afspraken moeten maken over de dagindeling. Het is een gegeven dat de “9 tot 5 werkdag” voor veel werknemers al lang niet meer geldt. De flexibele dagindeling is meer en meer geaccepteerd en werk en privé lopen steeds meer in elkaar over. De regel dat je na werktijd je smartphone op stil kan zetten past daar niet bij. Daarmee zeg ik overigens niet dat je als werknemer altijd maar bereikbaar moet zijn. Het grote voordeel van de moderne communicatiemiddelen is dat je heel goed kan aangeven wanneer je wel en niet bereikbaar bent. En daar moet je als werknemer dan ook dankbaar gebruik van maken.

Aansprakelijkheid werkgever

Maar wat als je niet met je werkgever tot goede afspraken komt? Is dan de enige oplossing het invoeren van de Franse regel? Ik zou zeggen van niet. In de wet is namelijk al bepaald dat een werkgever aansprakelijk is voor schade die de werknemer lijdt als gevolg van de uitoefening van zijn werkzaamheden. Zou een werknemer dus burn out raken omdat hij wordt volgepompt met werk, dan kan de werkgever hiervoor dus aansprakelijk zijn. Helemaal als de werknemer het werk niet af kan krijgen binnen de uren die hij met zijn werkgever heeft afgesproken en de werkgever niets doet met signalen waaruit blijkt dat de werknemer overwerkt kan raken, Als een werknemer kan aantonen dat hij gezondheidsklachten heeft die het directe gevolg zijn van het werk én dat de werkgever onvoldoende maatregelen heeft getroffen om de klachten te voorkomen, is de werkgever aansprakelijk voor de schade.

Forse schadevergoeding

Afgelopen weekend las ik dat twee fractiemedewerkers van de PVV, Wilders zijn partij aansprakelijk stellen voor de gevolgen van de vele onbetaalde overuren die zij moesten maken. Zij vorderen een zeer forse schadevergoeding. Ik ben benieuwd wat de rechter zal oordelen. De vele, in de avonduren verstuurde e-mail- en WhatsAppberichten, zouden in die zaak wel eens de doorslag kunnen geven.

Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht

Meer weten over je rechten als je ziek bent? Op onze site vind je informatie.