Ontslag: wanneer naar kantonrechter en wanneer via UWV?

ontslagprocedure

ontslagprocedureAi, je werkgever wil je ontslaan. Samen kom je niet tot overeenstemming over de beëindiging. Dan zijn er twee ontslagroutes mogelijk: via het UWV of de kantonrechter. Beide procedures duren ongeveer zes tot acht weken. Het hangt van de reden van het ontslag af of je werkgever naar de kantonrechter of naar het UWV moet gaan. Voor ontslag om bedrijfseconomische reden en ontslag in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid, moet je werkgever toestemming hebben van het UWV. Ontslag om persoonlijke redenen beoordeelt de kantonrechter. Denk daarbij aan slecht functioneren, een verstoorde arbeidsverhouding, frequent ziek zijn of verwijtbaar handelen van werknemer.

De ontslagprocedure via het UWV

Je werkgever moet bij het UWV jouw ontslagaanvraag goed onderbouwen. Hij moet niet alleen aannemelijk maken dat het schrappen van arbeidsplaatsen financieel noodzakelijk is, maar ook dat personeelsverloop of overplaatsing geen oplossing biedt. Hij moet dus inzichtelijk maken wat hij heeft gedaan om een boventallige werknemer in dienst te houden of over te plaatsen. Als je werkgever toestemming krijgt van het UWV voor je ontslag, dan moet hij nog wel zelf de arbeidsovereenkomst opzeggen en jou informeren, met inachtneming van de geldende opzegtermijn.

De ontslagprocedure bij de kantonrechter

Bij ontslag om persoonlijke redenen vraagt je werkgever met een ontbindingsverzoekschrift aan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Hij moet goed motiveren om welke persoonlijke redenen hij jou wil ontslaan. Bijvoorbeeld omdat je niet functioneert of omdat de arbeidsrelatie verstoord is. De rechter zal de ontslagreden streng toetsen. Er is dan ook een goed opgebouwd personeelsdossier nodig.

Disfunctioneren

Met dat dossier moet je werkgever kunnen aantonen waarom hij jou precies wil ontslaan. Bij een verzoek om ontbinding wegens disfunctioneren moet het dossier bijvoorbeeld verslagen van functioneringsgesprekken bevatten en laten  zien welk verbetertraject is aangeboden. Zonder dit dossier heeft de ontslagaanvraag wegens disfunctioneren vrijwel geen kans van slagen.

Verstoorde arbeidsverhouding

Bij een verstoorde arbeidsverhouding worden weer andere eisen gesteld aan het personeelsdossier. Bijvoorbeeld waar de verstoring is ontstaan en wat beide partijen hebben gedaan om dit op te lossen. Zo heeft iedere ontslaggrond zijn eigen voorwaarden.

Passende functie

In alle gevallen moet duidelijk in het ontbindingsverzoek naar voren komen dat je werkgever onderzocht heeft of je binnen een redelijke termijn kan worden herplaatst in een andere passende functie. Eventueel met behulp van scholing. Of als dat niet is gedaan, waarom het in redelijkheid van je werkgever niet gevraagd kan worden jou te herplaatsen of je in dienst te houden.

Verweer

Je merkt al dat je werkgever je niet zomaar kan ontslaan. Gelukkig maar. Daar moeten goede redenen voor zijn. In beide gevallen krijg je als werknemer ook de mogelijkheid om verweer te voeren en kun je dus aangeven waarom je het niet eens bent met je ontslag.

Tim Hendriks, jurist arbeidsrecht

Reacties (7)

 • dhr P. |

  En via zo’n payrolbedrijf, dan ben je 2 / 3 jaar niet zeker en kunnen ze je er ogenschijnlijk iedere dag uit gooien

  • Olav Wagenaar |

   Beste heer P.

   Dank voor uw reactie. Als u nog vragen heeft kunt met onze juridische adviesdesk bellen.

 • mw S. |

  kon dat nu niet beter? dit is overal opzoekbaar en het voegt ook helemaal NIETS toe. geen reclame hoor

  • Olav Wagenaar |

   Beste mevrouw S.
   We krijgen hier regelmatig vragen over, vandaar dat we Tim hebben gevraagd een uitleg te geven.

 • Cor Goldman |

  Kan een ontslagprocedure via de kantonrechter ook op initiatief van een werknemer? Met andere woorden: de werknemer vindt dat de arbeidsverhouding verstoord is en zelf ontslag wilt? Reden: aantoonbaar verwijtbaar handelen van de WERKGEVER. En kan op basis hiervan de kantonrechtersformule met factor 2 worden gehanteerd?

 • alexfpb lelystad |

  Recent is nog bekend geworden dat het UWV het verhaal van de werkgever als waar aanneemt, zonder eigen onderzoek. Als werknemer maak je geen enkele kans.

 • Cor Goldman |

  Kan Tim ook reageren op mijn vraag?