Ontslagrecht staat innovatie op werkvloer in de weg

Door
DAS

Start-ups, nieuwe vormen van werken zoals Agile, scrum en Lean methodes worden gehinderd door het ontslagrecht. Dit stelt Jeannet Bekhof senior jurist arbeidsrecht bij juridisch en financieel dienstverlener DAS.

De beoordelingsgesprekken staan weer voor de deur. Alhoewel diverse werkgevers inmiddels afscheid hebben genomen van de traditionele beoordelingsgesprekken. Niet meer van deze tijd en niet passend bij het nieuwe werken, is een veel gehoorde opmerking. Het nieuwe werken kenmerkt zich door gezamenlijkheid. Samen resultaten behalen en iedereen moet zijn beste beentje voorzetten. Kun je niet meekomen? Dan zie je dat terug in je feedbackrapport. Maar niet alleen feedback van collega’s wordt gevraagd. Feedback wordt ook opgevraagd bij klanten en opgenomen in het feedbackrapport. De resultaten kunnen worden vergeleken per tijdsperiode en in verhouding tot andere collega’s. Presteer je onder de norm en blijft verbetering uit, dan is ontslag bijna onvermijdbaar.

Disfunctioneren

‘Als collega’s kun je het eens zijn over het vertrek van een medewerker die niet meer zo goed kan meekomen. Maar als deze medewerker niet instemt met zijn ontslag, omdat hij meent dat zijn collega’s samenspannen, of omdat hij vindt dat hij de moeilijkste klanten heeft, dan is de wet anders. De werkgever zal bij de rechter een ontbindingsverzoek op grond van disfunctioneren moeten indienen. Het is dan zeer onzeker of de rechter het verzoek zal toewijzen’, merkt Bekhof op.

Verbetertraject

‘Uitgebreide feedbackrapporten vanuit allerlei invalshoeken zijn niet voldoende. Er moet ook een verbetertraject zijn gevolgd. De werknemer zal aan verbeterpunten moeten werken met ondersteuning van de werkgever.  Hiervoor zal een leidinggevende ingezet moeten worden om het traject te evalueren. Ontbreekt dit, dan zal de rechter bijna zeker het ontbindingsverzoek afwijzen en is ontslag dus niet mogelijk. In de praktijk zien we ontslag vaak stranden op gebrek aan een deugdelijk verbeterplan. Er komen dan regelingen, waarbij de werkgever flink in de buidel moet tasten. Ik denk niet dat de rechter er al aan toe is, om een verbetertraject, dat door het team zelf is gestart, als afdoende te beschouwen. Maar dat zal een kwestie van tijd zijn, verwacht ik’, aldus Bekhof.