Past uw werkgever de nieuwe Wwz-regels goed toe?

Door
DAS
Juridische vragen

Op 1 januari 2015 is een aantal belangrijke regels van het arbeidsrecht gewijzigd door de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Op 1 juli volgen er nog meer wijzigingen. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en is het tijd om de balans op te maken: past uw werkgever de nieuwe regels goed toe die gelden vanaf 1 januari?

1. Geen proeftijd meer in tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter

Uw werkgever mag in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of korter vanaf 1 januari 2015 geen proeftijd meer opnemen. Dit geldt voor alle nieuwe arbeidsovereenkomsten van zes maanden of korter met een ingangsdatum van 1 januari 2015 of later.

Wat kan ik doen als mijn werkgever de regels niet goed toepast?

Als er in uw tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter toch een proeftijdbeding is opgenomen, geldt dit niet. Dat betekent dat er in die situatie helemaal geen proeftijd is overeengekomen en dat de proeftijd die in uw arbeidsovereenkomst staat niet geldig is. Uw werkgever mag u dan ook niet zomaar per direct en zonder formaliteiten ontslaan.
In sommige collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) staan afwijkende afspraken. Zijn die afwijkende afspraken overeengekomen vóór 1 januari 2015? Dan blijven ze geldig tot de cao afloopt, met een uiterste datum van 1 juli 2016.

2. Geen concurrentiebeding bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Over het concurrentiebeding bestaan veel misverstanden. Zo wordt vaak (te) snel geroepen dat een concurrentiebeding weinig voorstelt. Dat is echt niet zo. Een concurrentiebeding verbiedt een werknemer om gedurende een bepaalde tijd na het einde van de arbeidsovereenkomst op bepaalde wijze en/of bij bepaalde andere werkgevers werkzaam te zijn. Vanaf 1 januari 2015 mag een werkgever geen concurrentiebeding meer opnemen in tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Deze wijziging geldt voor alle nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een ingangsdatum van 1 januari 2015 of later. Reeds afgesproken concurrentiebedingen die tot stand zijn gekomen vóór 1 januari 2015 blijven gewoon bestaan. Er zijn echter uitzonderingen.

Uitzondering: zwaarwichtige bedrijfsbelangen

Is er sprake van zwaarwichtige bedrijfsbelangen waarbij het nodig is een concurrentiebeding af te spreken? Dan mag een werkgever wel een concurrentiebeding met u afspreken, mits hij dit op een deugdelijke manier schriftelijk motiveert in uw arbeidsovereenkomst. Aangezien het een nieuwe regel is, is nog niet helemaal duidelijk wat er wordt verstaan onder zwaarwichtige bedrijfsbelangen. Hiervan kan wellicht sprake zijn als u als werknemer veel met concurrentiegevoelige informatie in aanraking komt.

Wat kan ik doen als mijn werkgever de regels niet goed toepast?

Heeft uw werkgever een concurrentiebeding in uw tijdelijke arbeidsovereenkomst opgenomen zonder de reden ervan goed onderbouwd te vermelden in uw tijdelijke arbeidsovereenkomst? Dan is het concurrentiebeding niet geldig. Is er in uw ogen helemaal geen noodzaak tot een concurrentiebeding, terwijl uw werkgever dit wel aangeeft? Ook dan mag uw werkgever u niet aan het concurrentiebeding houden. U kunt in zo’n geval aan de rechter vragen om het concurrentiebeding te schorsen of op te heffen.

3. Aanzegplicht werkgevers moeten een werknemer met een tijdelijk arbeidscontract op tijd informeren over een eventuele voortzetting van de arbeidsovereenkomst

Vanaf 1 januari 2015 hebben werkgevers een aanzegplicht. Wat de aanzegplicht precies inhoudt, leest u in onze zaak van de maand.