Rondetafelgesprek Tweede Kamer over Wet werk en zekerheid

Door
DAS
Rondetafelgesprek Wet werk en zekerheid

Op 2 maart jl. heeft in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaatsgevonden met deskundigen uit het veld om de eerste ervaringen met het nieuwe ontslagrecht en de transitievergoeding te delen zoals dat vanaf inwerkingtreding van het tweede deel van de Wet werk en zekerheid op 1 juli 2015 geldt. Arbeidsrechtdeskundige Pascal Besselink van DAS was uitgenodigd om vanuit zijn praktijk bij DAS aan te geven wat de impact is van de nieuwe regels. Hij legde zijn belangrijkste indrukken vast in een position paper.

Transitievergoeding

Een van zijn conclusies is dat werkgevers en werknemers behoorlijk worstelen met het fenomeen transitievergoeding bij ontslag na een langdurige arbeidsongeschiktheid. De nieuwe wet gaat er namelijk van uit dat werkgevers een transitievergoeding verschuldigd zijn als een contract van ten minste 2 jaar door de werkgever wordt opgezegd, op verzoek van de werkgever is ontbonden of na een einde van rechtswege op initiatief van de werkgever niet aansluitend wordt voortgezet. Werkgevers moeten dan een transitievergoeding uitkeren ongeacht de redelijke grond, dus ook in het geval werkgevers de arbeidsovereenkomst opzeggen nadat werknemers langdurig arbeidsongeschikt zijn.

Veel MKB-ondernemers ervaren dit als zeer onredelijk. Zij hebben al 104 weken loon tijdens de ziekteperiode betaald en vaak diverse kosten (waaronder re-integratiekosten) gemaakt. Als zij vervolgens het arbeidscontract van de langdurig arbeidsongeschikte werknemers willen opzeggen betalen ze ook een transitievergoeding. Juridisch dienstverlener DAS meldt na een enquête binnen de eigen vakgroep arbeidsrecht dat 80% van de respondenten ziet dat in situaties waarin een werknemer twee jaar of langer ziek is de werkgever besluit de arbeidsovereenkomst dan gewoon maar niet op te zeggen en dus slapend te houden. Dan is men geen transitievergoeding verschuldigd.