Schulden: hoe maak je het bespreekbaar met personeel?

Door
DAS
Hoge WOZ-waarde heeft invloed op je hypotheekrente

Zowel de landelijke politiek als de lokale politiek komen met allerlei initiatieven om mensen met schulden te helpen. Staatssecretaris Klijnsma komt met een wetsvoorstel voor eenvoudigere regels voor mensen met schulden en de gemeente Amsterdam start een campagne om het taboe over schulden te doorbreken. Een goede zaak vind ik.

Bespreken

Op de werkvloer manifesteren zich veelal als eerste signalen, maar heerst er ook een taboe om over schulden te praten. In mijn ogen is dat juist de plek bij uitstek om schulden bespreekbaar te maken. Ik pleit ervoor dat werkgevers er binnen hun organisatie aandacht aan besteden. Maar hoe doe je dat?

Signalen

Er zijn verschillende signalen te herkennen als een werknemer schulden heeft. Denk aan objectieve signalen: een aankondiging van een loonbeslag of een concrete hulpvraag van de werknemer. Er zijn ook subjectieve signalen waar te nemen: vaker en kort ziekteverzuim, productiviteitsverlies of een verzoek tot voorschot of een lening. Als werkgever kun je die signalen oppikken, maar zonder actie levert de signalering niks op. De leidinggevende die dicht op de mensen staat, zal afwijkend gedrag op de werkvloer moeten ‘leren’ herkennen, en daarnaar moeten handelen. Dit betekent ‘leren’ waarnemen, de waarneming benoemen en het onderwerp ‘financiën’ durven en leren bespreken.

Rollen

Bij objectieve of subjectieve signalen kun je als werkgever of leidinggevende het onderwerp in een persoonlijk onderhoud met de werknemer in kwestie aankaarten. Is er sprake van een problematische schuldensituatie en leeft er een hulpvraag bij de werknemer? Als werkgever kun je je afvragen welke hulp je kunt bieden en welke rol je pakt. Je kunt bijvoorbeeld een informerende en doorverwijzende rol pakken. Bij welke instanties kan je werknemer terecht? Een ondersteunende rol door de werknemer extra uren te laten werken of een faciliterende rol door bijvoorbeeld de inzet van een externe specialist. Dat kan een positief effect hebben.

Bijbrengen

Werkgevers vinden het vaak lastig om te bepalen hoe je met dit onderwerp om moet gaan. Hoe kun je dergelijke problemen voorkomen, beheersen of oplossen? Hoe kom je eventueel tot beleid? Mijn advies aan werkgevers is, leg de focus op het bijbrengen van kennis en vaardigheden en het veranderen van het bestedingsgedrag. Anders komt een werknemer niet structureel uit de financiële problemen en worden die ook niet voorkomen.

 

Valentijn de Jong, Manager Financiële Coaching bij DAS