Slapende dienstverbanden wakker geschud

Slapende dienstverbanden

De ‘slapende dienstverbanden’. Het was een nieuw fenomeen met de komst van de Wet werk en zekerheid. Met het wetsvoorstel ‘Maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid’ hoort het slapende dienstverband binnenkort hopelijk tot het verleden. Het wetsvoorstel is nu namelijk ook door de Eerste Kamer aangenomen.

Werkgevers besloten veelvuldig om de arbeidsovereenkomsten met werknemers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt waren, in stand te houden. De reden: het was simpelweg te duur om die werknemers te ontslaan. Na twee jaar hebben ze namelijk recht op een transitievergoeding als ze worden ontslagen. In dienst houden was vaker een goedkopere oplossing, omdat een werkgever de arbeidsongeschikte werknemer na twee jaar geen loon meer hoeft te betalen. Het grootste risico dat er aan kleefde, was dat de werknemer zich op een bepaald moment weer beter kon melden en aanspraak kon maken op loon. Veel werkgevers namen dat voor lief.

Compensatie

Om de slapende diensverbanden uit te bannen, heeft de regering besloten  dat werkgevers gecompenseerd gaan worden. Daarvoor heeft zij het  wetsvoorstel  gedaan.  Ze wil daarmee tegemoet komen aan de zorgen van werkgevers over de hoge kosten die ze moeten maken als zij een arbeidsongeschikte medewerker na twee jaar ontslaan. In het voorstel wordt een vergoedingsregeling voor werkgevers van langdurig arbeidsongeschikte werknemers voorgesteld.

Terugwerkende kracht

Werkgevers kunnen voortaan de betaalde transitievergoedingen aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers terugvragen bij het UWV. Zij moeten dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De wet gaat met terugwerkende kracht gelden: namelijk vanaf 1 juli 2015.

Een mooi voorstel, dat voor zowel werkgevers als werknemers ‘vriendelijk’ is.

Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht

 

Reacties (7)

 • M |

  Als de nieuwe regeling van kracht wordt, zullen dan bestaande ‘slapende’ dienstverbanden be?indigd worden? M.a.w. krijgt de werknemer dan zijn transitievergoeding? Of kan de werkgever het dienstverband nog steeds ‘slapend’ houden?

  • Olav Wagenaar |

   Beste M.
   De nieuwe regeling verbiedt de slapende dienstverbanden niet. Ze kunnen dus blijven bestaan. De verwachting is dat met de nieuwe regeling werkgevers geen reden meer hebben om de slapende dienstverbanden in stand te houden.
   met vriendelijke groet,
   Olav Wagenaar

 • R.D. |

  Ik heb dus wel een transitievergoeding betaald eind 2015 en de medewerker is uit dienst gegaan. Lees ik het goed dat ik dan ook mijn transitievergoeding kan terugkrijgen?

  • Olav Wagenaar |

   Beste R.D.
   Ik ga er vanuit dat je het hebt over een medewerker die meer dan 2 jaar arbeidsongeschikt is geweest en niet meer aan het werk kon. In dat geval kan je nadat de nieuwe regeling in werking is getreden een beroep doen op de compensatieregeling.

 • J.A. |

  Als men nu nog het slapende dienstverband aan houdt is
  dit zeer ernstig verwijtbaar het wordt toch vergoed.

 • J.A. |

  Achmea rechtsbijstand is een aantal proef procedure gestart , van verwijtbaar tot ernstig verwijtbaar handelen als de werkgevers de transitievergoeding niet willen betalen. Nu de wet inmiddels is goed gekeurd krijgen de werkgevers de transitievergoeding vergoed via uwv .
  Dan is toch ook slapend dienstverband hierbij uitgesloten als de rechters hier in mee willen gaan?
  Kan Das rechtsbijstand deze proef procedures ook starten?
  Samen staan wij sterk.

  • Olav Wagenaar |

   Beste J.A.
   Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers bij het UWV een compensatie aanvragen voor de bij het ontslag uitbetaalde transitievergoeding aan een werknemer die meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is geweest. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht voor alle beëindigingen in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid vanaf 1 juli 2015, waarbij de vergoeding door UWV wel is gemaximeerd tot het bedrag aan transitivergoeding op het moment dat betrokken werknemer 104 weken ziek was. De verwachting is dat werkgevers van deze regeling gebruik zullen gaan maken. Werknemers die ontslagen worden hebben recht op een transitievergoeding. In de rechtspraak is inmiddels bepaald dat het niet opzeggen van de arbeidsovereenkomst door de werkgever van de arbeidsovereenkomst met een werknemer die meer dan 104 weken ziek is niet als ernstig verwijtbaar handelen of nalaten wordt beschouwd.