Uitspraak Europese Hof over vrije advocaatkeuze

Door
DAS

Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie zich uitgesproken over de zogenaamde vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekeringen. Het Hof heeft bepaald dat een verzekerde altijd zelf zijn advocaat mag kiezen als er een procedure voor de rechter gevoerd moet worden. De uitspraak kunt u vandaag vanaf 13:00 uur vinden op de site van het Europese Hof.  DAS heeft zijn werkwijze per direct in overeenstemming gebracht met deze uitspraak.

Een algemeen bericht over de gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof voor rechtsbijstandverzekeraars treft u aan op de site van het Verbond van Verzekeraars.

Gevolgen van de uitspraak voor de juridische hulp aan onze klanten

Zodra een verzekerde een zaak bij DAS meldt en die onder de polisvoorwaarden valt, gaan de juridisch specialisten van DAS voortvarend aan de slag. Onze juridisch specialisten behandelen als regel alle juridische vragen en geschillen zelf. Dit blijft dus zoals het was.

Maar als DAS van mening is dat er in een lopende zaak een procedure voor de rechter gevoerd moet worden, verandert er wél iets. De juridisch specialist zal de verzekerde dan altijd wijzen op de mogelijkheid om een advocaat te kiezen, die niet bij DAS in dienst is. Als een verzekerde van die mogelijkheid gebruik maakt, zal DAS de redelijke en noodzakelijke kosten van die advocaat vergoeden.

DAS juristen kunnen de meeste procedures nog steeds zelf voeren

Ook als een zaak wordt voorgelegd aan de rechter, kunnen de juridisch specialisten van DAS in veel gevallen de belangen van onze verzekerden blijven behartigen. Dit geldt in alle gevallen waar de wet niet verplicht rechtsbijstand door een advocaat voorschrijft. De uitspraak van het Europese Hof heeft daar niets aan veranderd.

Er zijn juist veel redenen om de specialisten van DAS ook in een gerechtelijke procedure in te schakelen. Zij zijn namelijk sterk gespecialiseerd in een bepaald rechtsgebied, weten daar dus veel van af en hebben ruime praktijkervaring. Bovendien kennen zij de situatie van de verzekerde goed omdat zij al contact met hem of haar hebben gehad en doorgaans bijgestaan hebben in het minnelijke voortraject. De juridisch specialist van DAS kan in de meeste procedures de verzekerde van begin tot eind bijstaan. De klanten van DAS waarderen de hulp van onze eigen gespecialiseerde juristen, ook als zij juridische procedures voeren. Op onze website valt te lezen hoe klanten hun juridisch specialist beoordelen.

U mag niet zelf naar een advocaat of andere rechtshulpverlener gaan

Op grond van de polisvoorwaarden mag alleen DAS een opdracht geven aan een advocaat of andere rechtshulpverlener die niet in dienst van DAS is. Als een verzekerde dit toch zelf doet, zonder toestemming van DAS, dan zullen de kosten door DAS niet vergoed worden.

Zaak altijd eerst aanmelden bij DAS

Het is van groot belang om een zaak altijd eerst direct bij DAS aan te melden. Dan neemt een van onze juridisch specialisten contact met een verzekerde op om de zaak te bespreken. De juridisch specialist kan dan ook nadere informatie verstrekken over de vrije keuze van advocaat.