Vakantiewerk: de meestgestelde vragen

Door
DAS

De vakantie is begonnen en dat merken we bij DAS. We krijgen dagelijks vele vragen over vakantiewerk binnen. Hieronder de meest gestelde vragen en de antwoorden.

Mag een vakantiewerker zelf ook op vakantie?

Ja, ook vakantiewerkers bouwen vakantiedagen op. Er kan sprake zijn van all-in loon, waar vakantiedagen en vakantietoeslag inbegrepen zijn. Een werkgever en een vakantiewerker moeten dit wel heel duidelijk schriftelijk overeenkomen. Raadpleeg naast de arbeidsovereenkomst ook de CAO, waarin dit soort afspraken ook geregeld kunnen zijn.

Heeft een vakantiewerker recht op loon bij ziekte?

In principe is het antwoord ‘Ja’. Wel heeft een werkgever de mogelijkheid om voor maximaal het eerste halfjaar van het dienstverband de loonbetalingsverplichting bij ziekte uit te sluiten. Dit moet dan wel in de arbeidsovereenkomst zijn afgesproken.

Worden de fooien meegerekend bij het loon?

Nee, fooien zijn geen vast bestanddeel van het loon. Het afgesproken loon mag daar niet van afhankelijk gesteld worden. De fooi is voor de vakantiewerker zelf.

Kan een vakantiewerker zonder contract aan de slag?

Dat kan wel, maar het is niet verstandig! Zorg ervoor dat je als vakantiewerker een contract krijgt waarin de afspraken staan tussen jou en de werkgever. Laat het contract door je ouders lezen en onderteken het niet als je het er niet mee eens bent.

Heeft een vakantiewerker recht op een minimumloon?

Ja, maar hoeveel het minimumloon is, verschilt per leeftijd en hoeveel uur er per week gewerkt wordt. Raadpleeg de website van de Rijksoverheid voor de actuele bedragen.

Hoe lang mag een vakantiewerker achter elkaar werken?

  • Dertien of veertien jaar? Dan mag je maximaal zeven uur per dag werken. Per week nooit meer dan vijf dagen achter elkaar (dus maximaal 35 uur per week). Als je langer dan 4,5 uur op een dag werkt, heb je recht op een half uur pauze per dag. Je mag nog niet op zondag werken.
  • Vijftien jaar? Dan mag je maximaal acht uur per dag werken. Per week nooit meer dan vijf dagen achter elkaar (dus maximaal 40 uur per week). Als je langer dan 4,5 uur op een dag werkt, heb je recht op een half uur pauze per dag. Je mag alleen op zondag werken als dat in het bedrijf waar je werkt gebruikelijk is en als je ouders hier schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Let er op dat er ook iets over werken op zondag vermeld moet zijn in het arbeidscontract of de cao.
  • Zestien of zeventien jaar? Dan mag je maximaal negen uur per dag werken. Per week nooit meer dan 45 uur. Als je langer dan 4,5 uur op een dag werkt, heb je recht op een half uur pauze per dag. Je mag alleen op zondag werken als dat in het bedrijf waar je werkt gebruikelijk is. Let er op dat er ook iets over werken op zondag vermeld moet zijn in het arbeidscontract of de cao.

Hoe zit het met vakantiewerkers en oproepcontracten?

Wordt er in je contract een vast aantal uren vermeld? Dan moet je werkgever jou ook oproepen en – misschien nog wel belangrijker – jou ook uitbetalen voor dat aantal uren. Het gerechtshof in Leeuwarden oordeelde recent dat wanneer je een oproepcontract hebt voor minder dan vijftien uur per week, je in principe recht hebt op uitbetaling van drie uur per oproep. Ook al word je voor minder dan drie uur opgeroepen. Omdat dit ingewikkelde materie is, raden wij je aan om op het moment dat je een oproepcontract moet ondertekenen, of wanneer je al een oproepcontract hebt, altijd contact met ons op te nemen.

Let op!

Valt jouw verjaardag in de periode dat je vakantiewerk doet? Dan heb je vanaf die dag recht op een hoger minimumloon.

 


 

Ten slotte: heeft u rechtshulp nodig?

Neem dan contact op met onze juridische adviesservice.

Bent u verzekerd bij DAS? Bel met de Juridische AdviesDesk via (020) 651 8815.

Onze medewerkers staan voor u klaar. U krijgt een adequaat advies. Is verdere behandeling noodzakelijk, dan kunt u de zaak bij ons melden. Wij zullen aangeven hoe u dat moet doen. Te bereiken van:

  • maandag tot en met donderdag van 08:00 – 19:00 uur
  • vrijdag van 08:00 – 17:30 uur

Niet verzekerd bij DAS? Bel (088) 327 9810.

Onze medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.30 uur.