Verwachte toename ontslagen lijkt uit te blijven

Door
Pascal Besselink

De verwachting dat werkgevers na 1 juli sneller tot ontslag zouden overgaan lijkt niet uit te komen. Er is slechts een zeer geringe stijging van het aantal ontslagzaken te zien. Pascal Besselink, senior jurist arbeids- en pensioenrecht bij juridisch dienstverlener DAS denkt dat er bij de werkgevers nog sprake is van koudwatervrees.

“Afgelopen maand zijn er extreem veel ontslagaanvragen bij het UWV ingediend, veelal door kleine ondernemingen die zich de laatste jaren met moeite staande hebben gehouden. Deze groep ondernemingen heeft om bedrijfseconomische redenen gesneden in het personeelsbestand. Hoewel na 1 juli de ontslagvergoeding, die nu transitievergoeding heet, vaak lager uitvalt, is dit nog niet direct een reden om direct na 1 juli ontslagprocedures in gang te zetten.

Vragen over Wwz

Werkgevers hebben wel vragen over tal van wijzigingen in het ontslagrecht en de Wwz in het algemeen, maar leven in onzekerheid hoe rechters de nieuwe ontslagregels gaan toepassen. Er wordt gewacht op de eerste uitspraken. Daarnaast is een veel gehoorde opmerking van werkgevers dat als het maar enigszins mogelijk is, zij proberen de procedures uit te stellen tot na de vakantieperiode.

Een veel gestelde vraag is welke wijzigingen in de nieuwe regels nog doorgevoerd zullen worden. Op 30 juni 2015 kwam de minister nog met een aanpassing in de ketenregeling. Voor presentatoren van RTL zijn uitzonderingen vastgelegd evenals voor coaches en trainers in het betaald heren voetbal. De Tweede Kamer heeft in een debat verder aangedrongen om aanpassing van de ketenregeling voor bepaalde beroepsgroepen.

Pascal wijst er nog op dat onder de Wwz overname van personeel na een doorstart van failliete bedrijven extra financiële risico’s met zich mee brengt, omdat de duur van de tijdelijke contracten voor de overname dan wel doorstart mee tellen in de ketenregeling en de dienstjaren doorgebracht bij de failliete onderneming ook meetellen bij het bepalen van de transitievergoeding.

Pascal Besselink gaf een toelichting op BNR Nieuwsradio

Reageren

Plaats hieronder uw reactie op dit bericht. Reacties worden eerst door DAS goedgekeurd, voordat ze onder het bericht verschijnen.