Via Facebook naar het Tuchtcollege

Door
DAS

Haar handelwijze verbaasde mij; het leek zo’n open deur. Een verpleegkundige weet immers dat zij een plicht tot geheimhouding heeft. Toch deelt zij informatie op social media over haar voormalig docent, waarmee zij later te maken kreeg toen hij patiënt was. De post op Facebook kwam deze verpleegkundige op een waarschuwing van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te staan.

Opletten geblazen

Al meteen toen ik de klacht las, vond ik het geen handige zet van deze verpleegkundige. Bijna iedereen heeft tegenwoordig wel een Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn account. In arbeidsrechtelijke zin heeft dit al tot vele ontslagen geleid, al dan niet op staande voet, als gevolg van onhandig gebruik van social media. Echter, niet alleen in arbeidsrechtelijke zin is voorzichtigheid geboden bij gebruik van social media. Als werknemer in de zorg kun je ook nog met een tuchtrechtelijk verwijt te maken krijgen, als je uitlatingen doet op social media. Je plicht tot geheimhouding staat altijd voorop.

De klacht

De docent onderging een ingreep in het ziekenhuis waar de verpleegkundige werkzaam was. Hij was enkele jaren terug haar docent tijdens haar opleiding. Op Facebook waren zij geen directe vrienden, maar ze hadden wel wederzijdse vrienden. De docent heeft over de ingreep meerdere posts op Facebook gezet. De verpleegkundige heeft op een van deze posts gereageerd met medische details over de ingreep. De docent heeft vervolgens een klacht tegen de verpleegkundige ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven.

Openbaarheid

Zo zie je maar weer dat een impulsieve actie grote gevolgen kan hebben. De verpleegkundige had beter moeten weten. Er werd haar verweten dat zij haar beroepsgeheim en de verpleegkundigencode had geschonden. De verpleegkundige vond dat het plaatsen van het Facebookbericht binnen de privésfeer gebeurde en niet in de werksfeer. Achteraf gezien realiseert zij zich wel dat zij het bericht niet had moeten plaatsen. Aan de andere kant vond ze ook dat de docent zelf de openbaarheid heeft gezocht door het plaatsen van berichten over de ingreep. Daarbij verloor de verpleegkundige uit het oog dat de docent wel vrij was om berichten over zichzelf te posten, maar zij, gelet op haar beroepgsgeheim, geen medische informatie over patiënten mag delen. Volgens het Tuchtcollege had de verpleegkundige geen uitlatingen mogen doen over de behandeling of fysieke toestand van de patiënt. De docent heeft weliswaar zelf over de behandeling op Facebook gepost, maar daarmee houdt de plicht van de verpleegkundige om zich te onthouden van het doen van uitlatingen over de patiënt niet op. Het College vindt de klacht van de docent dan ook volkomen terecht en legt de verpleegkundige een sanctie op in de vorm van een waarschuwing.

Terughoudendheid geboden

De boodschap van het college is duidelijk. In de zorg is terughoudendheid geboden bij het plaatsen van berichten op social media. Het gaat om privacygevoelige informatie en die mag je als verpleegkundige niet wereldkundig maken.

Lisette Neuschäfer, jurist Zorg en Letsel

Heb jij hierover vragen? Dan kun je uiteraard contact opnemen met het Zorgteam van DAS.