Werkbare liefde

Door

Je kent ze wel die collega’s die net iets te vaak bij elkaar klitten, soms wat klef doen of die je zaterdag samen op een terrasje tegenkomt. Dan denk je al snel dat er meer is dan alleen een werkrelatie. Waarschijnlijk heb je dan gelijk, want uit een onderzoek uit 2018 blijkt dat 1 op de 2 Nederlanders weleens een romantische ontmoeting met een collega heeft gehad. Van een stiekeme zoen bij de koffiemachine, knuffelen in de kopieerruimte, samen op vakantie tot samenwonend onder een dak.

Is liefde op het werk een privézaak?

In aanloop naar Valentijnsdag vroegen wij onze volgers op Twitter en Facebook of zij het eens/oneens waren met deze stelling: “Liefde op de werkvloer is een privézaak, mijn werkgever heeft hier niets over te zeggen.” Wat bleek, 60% is het eens met deze stelling. Maar is dat ook zo? Ik denk dat een werkgever hier best wel iets over mag zeggen. Maar misschien lijd ik wel aan een beroepsdeformatie, want ik werk al best een tijdje bij DAS. Om uit te zoeken hoe het precies zit, belde ik Joyce Bender, een van mijn collega’s en arbeidsrechtjurist.

Joyce, je wordt verliefd op een collega. Vertel je dat dan ook aan je werkgever?

Verliefd worden is een privé aangelegenheid, dus ook als je verliefd wordt op een collega. Maar als je dan een relatie krijgt met die collega, dan kunnen er natuurlijk wel situaties ontstaan waarin de relatie invloed heeft op het werk. Er bestaat geen wettelijke plicht om te melden dat je een relatie met een collega hebt, maar het lijkt mij wel het juiste om te doen. Want als jullie relatie zorgt voor problemen op de werkvloer, dan moet jouw werkgever ook vaak meedenken over het oplossen van die problemen.

Veel werkgevers hebben overigens een gedragscode opgesteld waarin omschreven staat wat de regels zijn als je een relatie hebt of krijgt met een collega. En daar gaat het dan wel eens mis, want ik hoor van mijn klanten dat zij soms niet eens weten dat er een gedragscode bestaat. Terwijl die wel is meegegeven bij het tekenen van de arbeidsovereenkomst. Mijn advies? Als je een relatie krijgt met een collega, pak dan die regels erbij en lees die goed door. Er staat veel in en niet alleen over de liefde op het werk.

Kan de liefde ook tot ontslag leiden?

Een werkgever heeft altijd nog een redelijke grond voor ontslag nodig. Op zich is het krijgen van een relatie geen reden voor ontslag, tenzij aangetoond kan worden dat deze heeft geleid tot een ernstige en duurzame verstoring van de arbeidsrelatie. Maar dat gebeurt meestal niet snel.

En Joyce, hoe zit het als je een relatie krijgt met je leidinggevende?

Dan ligt het wat anders. Een leidinggevende staat hoger in de hiërarchische lijn en van hem of haar mag extra zorgvuldigheid worden verwacht. Uit jurisprudentie blijkt dat leidinggevenden maatregelen dienen te nemen om te voorkomen dat er problemen ontstaan op de werkvloer als gevolg van de relatie. Denk bijvoorbeeld aan het vragen van overplaatsing. Bovendien kan het bewust en langdurig verzwijgen of ontkennen van een relatie met een ondergeschikte ook negatieve gevolgen hebben. Krijg je een relatie met jouw leidinggevende, speel dan open kaart en denk zelf na over door jullie te nemen maatregelen (zoals het vragen van overplaatsing).Ook wel zo handig voor het geval de relatie bekoelt. Happy Valentine!

Meer informatie over werk en arbeidscontracten vind je hier