Wet werk en zekerheid: goed nieuws voor werknemers?

Door
DAS
Vanaf 1 juli verandert er een hoop op arbeidsgebied. Het tweede deel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) gaat dan in. Maar of het écht beter wordt, is nog de vraag.

Met de Wwz komt er meer zekerheid voor werknemers met een tijdelijk contract. Tijdelijke krachten hebben straks bijvoorbeeld eerder kans op een vaste aanstelling: na drie tijdelijke contracten of als de tijdelijke contracten samen een periode van twee jaar overschrijden. Of deze regel wel gunstig uitpakt moet nog maar blijken. Op dit moment sturen veel werkgevers de tijdelijke krachten juist naar huis om een vast contract te voorkomen.

Twee ontslagroutes

Hoe de regels voor tijdelijke contracten ook uitpakken, ontslagen werknemers kunnen in elk geval rekenen op meer duidelijkheid. Werkgevers kunnen volgens de Wwz nog op twee manieren ontslag aanvragen: via het UWV bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of als een werknemer meer dan 104 weken ziek is. De kantonrechter wordt ingeschakeld bij overige ontslagen, bijvoorbeeld bij onvoldoende functioneren of verwijtbaar handelen.

Kansen spreiden

De nieuwe situatie klinkt overzichtelijk, maar ontslagkandidaten kunnen hierdoor in een vreemde situatie belanden. Want wat als de werknemer niet goed functioneert én het gaat slecht met het bedrijf? “Een werkgever mag dan tegelijkertijd naar het UWV en de kantonrechter,” legt Pascal Besselink uit, arbeidsjurist bij juridisch dienstverlener DAS. En als het UWV wel toestemming geeft en de rechter niet? “Dan staat de medewerker op straat,” zegt Besselink. “Het is voldoende als een van beiden instemt met het ontslag.”

Bewijs van de werkgever

Met de Wwz heeft een werkgever binnenkort eigenlijk twee kansen om een werknemer te ontslaan. Maar een werkgever moet volgens de Wwz wel met duidelijk bewijs komen. Hij moet aantonen dat zijn bedrijf er slecht voor staat of een medewerker onvoldoende functioneert. “In dat laatste geval is een goed personeelsdossier cruciaal,” zegt Besselink.

“Een medewerker moet altijd de kans krijgen zich te verbeteren, bijvoorbeeld met extra begeleiding of een cursus. De werkgever moet met een personeelsdossier aan de rechter laten zien wat hij heeft gedaan om de medewerker te behouden. Kan hij dat niet? Dan heeft de ontslagaanvraag weinig kans van slagen.”

* eerder gepubliceerd op Nu.nl

Ontslagen na 1 juli 2015 en benieuwd wat dat oplevert? Bereken de transitievergoeding.