WhatsAppen over je baas kan je de kop kosten

Bedreigingen

Bedreigingen gericht aan zijn baas en collega’s via appjes met ‘het breken van je neus’ of ‘afmaken’ kostte een koerier zijn kop. Zijn werkgever stuurde hem op staande voet en zonder ontslagvergoeding de laan uit. De rechter vond dat een terecht besluit.

Denigrerende opmerkingen

Denigrerend opmerkingen maken over je baas in app berichten is ook heel onverstandig. Een werknemer die naar de concurrent wilde overstappen, probeerde een paar collega’s in de whatsapp groep over te halen om mee te gaan. In de appjes sprak ze over een “giebelende hoofddirectie”, “straalt geen kracht uit”, “allemaal slap” en “wat een poppenkast”. En over de hoofddirectie zei ze ook nog “Ongelooflijk wat een sukkels zijn het hier”. Ook zij werd op staande voet ontslagen. Uit de appjes blijkt een “heimelijke samenwerking” en volgens de rechter is dat handelen van de vrouw verwijtbaar. Hij liet het ontslag op staande voet in stand.

Geen privécommunicatie

Werkgevers en werknemers communiceren ook vaak via WhatsApp. En dat gaat niet altijd goed. Met als gevolg rechtzaken. Rechters zien  appjes lang niet altijd  als privécommunicatie, zeker niet in app-groepen. Ga dus niet zomaar op WhatsApp los over je baas. Voor je het weet krijgt jouw baas je appjes onder ogen en zijn ze reden voor ontslag. Misschien zelfs op staande voet.

 

Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht

Heb jij een vraag over ontslag? Kijk dan op onze site voor meer informatie.