Ziekteverzuim onder werknemers vaak gevolg van onenigheid met werkgever

Door
DAS

‘Ziekteverzuim door onenigheid of ruzie met een werkgever, leidinggevende of collega’s is een van de meest voorkomende redenen voor ziekmeldingen’, stelt Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht bij juridisch dienstverlener DAS. ‘Dergelijke zaken kom ik veelvuldig tegen en het zijn vaak langdurige kwesties met veel frustraties voor de betrokkenen. Wanneer de onderliggende reden van het ziekteverzuim niet snel wordt weggenomen blijkt dat werkgever en werknemer nauwelijks meer tot elkaar komen’.

Neerwaartse spiraal

Ondanks dat er meestal geen sprake is van fysieke klachten, is de werknemer wel situationeel ziek: ziek voor het werk bij alleen zijn eigen werkgever als gevolg van een arbeidsconflict. ‘Ik merk dat dit bij veel werkgevers tot onbegrip leidt’, geeft Besselink aan.  Hierdoor komen partijen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Dat brengt een oplossing van het geschil niet dichterbij. We zien dit in de praktijk maar al te vaak. Hoe langer de situationele arbeidsongeschiktheid voortduurt, hoe moeilijker het wordt om het werk weer op te pakken. We zien dat werknemers door de impasse fysieke klachten krijgen en in een neerwaartse spiraal terechtkomen’.

Niet eenduidig

Bij ziekte zal een bedrijfsarts advies uitbrengen. ‘Als de ziekte veroorzaakt wordt door een arbeidsgeschil blijken de adviezen van bedrijfsartsen vaak niet eenduidig en voor meerdere interpretaties vatbaar waardoor er ruimte is voor discussie’, merkt Besselink op. Vaak wordt geadviseerd een interventieperiode te hanteren. “Werkgevers denken al gauw dat een geschil in een half uurtje wel is uitgepraat en het werk weer hervat kan worden. Werknemers daarentegen ervaren de druk die wordt uitgeoefend vaak als pesten en willen serieus genomen worden. Het is voor alle partijen van groot belang om de situatie niet te laten escaleren, maar door snel in gesprek te gaan. Hierbij helpt het als men zich laat begeleiden door een mediator’.