Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

DAS neemt zijn maatschappelijke rol serieus. Binnen DAS is het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) belegd bij een MVO-commissie die jaarlijks verslag doet van de MVO-activiteiten van DAS.

De MVO-visie van DAS is: DAS staat voor een toegankelijke arbeidsmarkt, waarbij mensen op de werkvloer participeren, samenwerken en productief zijn, ook als zij een beperking hebben.
De MVO-missie van DAS is: DAS voelt zich verantwoordelijk voor het actief bieden van kansen aan mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben als gevolg van een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Door hier actief op in te zetten neemt DAS zijn maatschappelijke rol serieus, maar belangrijker is dat DAS bijdraagt aan een economie waarbinnen iedereen zijn of haar talenten kan benutten. Mensen worden uitgedaagd en in de gelegenheid gesteld het beste uit zichzelf te halen.