Gemeente vliegt uit de bocht bij herinrichting 30-km straat

Al een paar jaar genieten Remco* en Nathalie* van hun vakantiehuisje op de Veluwe. Tot ze bericht krijgen van de gemeente. Die komt met een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Wat blijkt? Ze moeten hun vakantiehuisje gaan verhuren!

Jeroen* en zijn buren tekenen massaal protest aan tegen de plannen van de gemeente. Die wil de straat waarin Jeroen woont aantrekkelijker maken voor doorgaand verkeer en de snelheid verhogen naar 50 km per uur. De gemeente ziet ondanks het massale protest geen reden de plannen bij te stellen. Dat laten Jeroen en zijn buren niet over hun kant gaan.

Veiligheidsnormen

Kunnen de plannen van de gemeente nog tegengehouden worden? Die vraag stelt Jeroen aan mijn collega. Na het bestuderen van de stukken komt mijn collega erachter dat het ontwerp van de nieuwe weg niet voldoet aan de gestelde veiligheidsnormen. Samen met Jeroen besluit mijn collega om een verkeersdeskundige in te schakelen en beroep in te stellen.

Gevaar voor fietsers

De rechter moet uiteindelijk oordelen over de zaak. Mijn collega bepleit dat de gemeente de noodzaak voor de plannen onvoldoende heeft onderbouwd: het verkeersonderzoek dat de gemeente heeft laten doen berust op verouderde gegevens die niet overeenkomen met cijfers van de provincie. Daarnaast zal de onveiligheid van de weg verder toenemen door verhoging van de snelheid en verwijdering van de drempels en versmallingen. Om elkaar te kunnen passeren zullen automobilisten over de nog aan te leggen fietsstroken moeten rijden. Mijn collega benadrukt dat de scheiding van fietsers, voetgangers en auto’s niet voldoet aan de veiligheidsnormen voor de aanleg van nieuwe wegen. De deskundige bevestigt dat de weg niet voldoende veilig te krijgen is met deze plannen.

Nieuw onderzoek

De rechter oordeelt dat het onderzoek naar de verkeersveiligheid van de weg niet goed is geweest. De gemeente moet rekening houden met de veiligheidsnormen voor de aanleg van nieuwe wegen en mag hier niet zomaar van afwijken. Ook vindt de rechter het gevaarlijk dat auto's gebruik moeten maken van de fietsstroken om elkaar te kunnen passeren. De rechter heeft de gemeente opgedragen om opnieuw onderzoek te verrichten naar de vraag of het mogelijk is de weg in te richten volgens de veiligheidsnormen. Hij verbiedt de gemeente om door te gaan met het veranderen van de weg totdat hij de uitkomsten van het nieuwe onderzoek heeft beoordeeld.

Handdoek in de ring

Enkele maanden later gooit de gemeente de handdoek in de ring en ziet af van herinrichting van de straat. Jeroen zijn kinderen kunnen dus gewoon blijven spelen in de straat.