Bouw­lus­ti­ge ge­meen­te in het krijt bij kwa­de kroeg­baas

kroegbaas

Kroegbaas Benno kampt met een serieuze terugval in omzet. De bezoekers blijven al weken weg door de ingrijpende werkzaamheden aan de kade voor de deur van zijn café. Hij vraagt de gemeente om financiële ondersteuning. Die wijst iedere vorm van compensatie af.

 

Ramon 

Benno is laaiend en meldt de zaak bij ons aan. Mijn collega informeert eerst bij de gemeente over de besluitvorming die aan de werkzaamheden ten grondslag ligt en of er eventueel een compensatieregeling mogelijk is. Volgens de gemeente is er enkel sprake van het instellen van tijdelijk eenrichtingsverkeer en blijft het café van Benno bereikbaar. Met periodieke infrastructurele werkzaamheden moet Benno maar rekening houden.


Herrie
Mijn collega is het daar niet mee eens en tekent bezwaar aan bij de gemeente. Benno lijdt niet alleen schade door het instellen van eenrichtingsverkeer, maar heeft niets aan bereikbaarheid als een verblijf op zijn terras door die werkzaamheden bepaald onaantrekkelijk is. Wie wil er nu in de herrie op een terras zitten met zicht op een gigantische bouwput?

Onderzoek
Mijn collega vindt dat de gemeente moet onderzoeken of het geleden nadeel onevenredig is. Daarom adviseert hij Benno om de situatie in beeld te brengen. Benno komt met een uitvoerige fotorapportage en boekhoudkundige stukken waaruit het omzetverlies blijkt. De gemeente gaat overstag en neemt het verzoek alsnog in behandeling. Zij legt het ter beoordeling voor aan een deskundige. Uiteindelijk ontvangt Benno een ruime financiële compensatie. Inclusief wettelijke rente.


Dit verhaal is echt gebeurd: om privacyredenen hebben we de naam van de klant gefingeerd.