Bru­ta­le buur­man met­selt uit­bouw te­gen huis bu­ren aan

De buurman van Corine* en Marcel* wil voor de uitbouw van zijn woning gebruik maken van de buitenmuur van hun huis. Dat zien zij niet zitten en weigeren daarvoor toestemming te geven. Toch begint de buurman, tot grote verbazing van Corine en Marcel, met de uitbouw van zijn woning. 

Anke

Het is half negen in de ochtend als Corine en Marcel bellen met mijn collega. “De heipalen worden nu de grond ingeslagen”, hoor ik Corine in paniek roepen tegen mijn collega. Met haar man Marcel had ze eerder tevergeefs bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen de door buurman Steven aangevraagde omgevingsvergunning. De gemeente gaf aan dat hij daarvoor toestemming moest vragen aan zijn buren, omdat hij gebruik wilde maken van hun buitenmuur. Deze toestemming hebben Corine en Marcel geweigerd.

Kort geding
Mijn collega belt de advocaat van Steven op om te checken of deze daadwerkelijk begonnen was met bouwen. “Dat klopt”, bevestigt de advocaat. Hij is er ook van op de hoogte dat Corine en Marcel geen toestemming hebben gegeven. Steven is echter niet van plan om te stoppen met bouwen. Voor Corine en Marcel zit er niks anders op en ze starten een kort geding. 

Wel gerechtigd
Vier weken na de start van de bouw zitten Corine, Marcel en Steven bij de rechter. Mijn collega verzoekt de rechter om Steven te verplichten met de bouw te stoppen en het reeds gebouwde gedeelte te verwijderen. Steven maakt immers een inbreuk op hun eigendomsrecht. Steven zelf stelt dat hij gerechtigd is om zijn woning uit te bouwen. Daarbij was hij van plan voor een goede afdichting van het dak te zorgen. Om vochtproblemen bij Corine en Marcel te voorkomen, zou hij een loodslab aanbrengen.

Uitspraak rechter
De rechter vindt dat een eigenaar zijn woning in principe mag uitbouwen zoals hij dat wil. Hij vindt wel dat Steven onrechtmatig handelt omdat hij zonder toestemming gebruikt maakt van de buitenmuur van de woning van Corine en Marcel. Daarom moet Steven zijn werkzaamheden onmiddellijk staken. Als hij dat niet doet, kost hem dat een dwangsom van 500 euro per dag.

Bodemprocedure
De vraag of de buurman ook het gebouwde gedeelte moet afbreken, is aan een andere rechter om over te oordelen. Een rechter besluit in een kort geding alleen over een voorlopige maatregel. Corine en Marcel zijn blij dat de bouw gestaakt is, maar wachten met spanning af wat de rechter zal besluiten over het afbreken.

* Dit verhaal is echt gebeurd: om privacyredenen hebben we de naam van de klant gefingeerd.