Ha­pe­ren­de ma­chi­ne kost werk­neem­ster twee vin­ger­top­pen

 

Gesneden uien

Een ongeluk komt nooit alleen. Ook niet op je werk. Je loopt niet alleen lichamelijk letsel op, ook mentaal krijg je een deuk. Azize weet er alles van. Zij raakt twee vingertoppen kwijt in een uienverwerkingsfabriek.

Arthur

Azize maakt in een fabriek uien schoon en hakt die in stukjes. Bij het schoonmaken van de machine aan het eind van de werkdag blijft één uienschil in de machine vastzitten. Azize probeert die met haar hand te verwijderen. Juist op dat moment komt de machine onverwacht weer op gang. De vingers van Azize worden in de machine getrokken. Ze schreeuwt het uit.

Felle pijn

De machine wordt stilgezet, maar Azize is dan wel al twee vingertoppen kwijtgeraakt. Daar kunnen ze in het ziekenhuis niets meer aan doen. Een bijkomend probleem is dat ze last heeft van een felle pijn die via haar hand en arm tot in haar schouder doortrekt. Een jaar lang kan ze niet werken. En haar werkgever? Die laat niets van zich horen.

Eigen schuld dikke bult
Azize komt in de ziektewet. Het gezin zakt terug naar zeventig procent van haar inkomen. Een ramp, want Azize is kostwinner. De wetgeving is duidelijk: de werkgever is aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De werkgever moet een veilige werkomgeving bieden. De verzekeraar neemt de zaak in behandeling, maar laat weten dat het ‘eigen schuld dikke bult’ is voor Azize.

Dubbele vergoeding
Een collega van mij neemt het voor haar op. Na veel heen en weer gecorrespondeer blijkt de verzekeraar dan toch bereid de schade te vergoeden: smartengeld en een vergoeding voor het geleden verlies van haar arbeidsvermogen. Zo goed en zo kwaad als het gaat is Azize na anderhalf jaar weer aan het werk. En inderdaad, niet meer in die uienfabriek.

Letsel door een ongeval op je werkt? Download onze gratis informatiegids en weet wat je moet doen.

Dit verhaal is echt gebeurd: om privacyredenen hebben we de naam van de klant gefingeerd.

Infographic arbeidsongevallen 2015