Krij­sen­de vo­gels van nieu­we bu­ren ver­pes­ten woon­ge­not

 

Gijs en Marjan zijn tien jaar geleden in een kleine nieuwbouwwijk komen wonen. Ze hebben een goed contact met de andere bewoners, met als hoogtepunt de jaarlijkse barbecue. Maar het woonplezier neemt af als er nieuwe buren komen.
Eva
Zij bouwen een woonkeuken aan het huis, verwijderen ongevraagd de gezamenlijke schutting en korten de overhangende beukenkroon zomaar in. En dan ook nog die voliére met krijsende vogels in de tuin: Gijs en Marjan worden er gek van.  

Rechtsbijstand
Een gesprek helpt niet, dus stappen ze naar de gemeente en halen ze de buurtagent erbij. Dat levert helaas niets op. De nieuwe buren trekken zich niets aan van de klachten. Gijs en Marjan zijn ten einde raad en schakelen hun rechtsbijstandverzekering in.

Mediation
Ik bespreek de situatie met Gijs en Marjan. We kunnen de buren een juridische brief schrijven waarin we een ultimatum stellen. Die optie zal tot gevolg hebben dat de situatie escaleert. Met Gijs en Marjan bespreek ik daarom ook de mogelijkheid van mediation om tot een oplossing te komen. Daar hebben Gijs en Marjan wel oren naar. Zij willen voorkomen dat het conflict escaleert.

Begrip
De buren gaan op het verzoek in. Zij willen ook geen rechtszaak. De gesprekken beginnen moeizaam. In eerste instantie bijten beide patijen zich vast in hun eigen emoties en juridische argumenten. Na een aantal gesprekken begrijpen ze elkaar beter. De onderliggende emoties worden besproken. Vanuit daar ontstaat ruimte om te kijken naar een oplossing waarin beiden zich kunnen vinden. Voor de geluidsoverlast van de vogels vinden ze een compromis. De buren van Gijs en Marjan stemmen ermee in om de voliére te verduisteren zodat de vogels niet heel vroeg in de ochtend al lawaai maken.

Vertrouwelijk
De inhoud van de gesprekken blijft vertrouwelijk. Dat is een van de voorwaarden van mediation, zodat iedereen zich veilig voelt om alles ter sprake te brengen. De gesprekken blijken verhelderend en er worden duidelijke afspraken gemaakt. De rust is gelukkig voor beide buren teruggekeerd. Gijs en Marjan hebben de nieuwe buren zelfs uitgenodigd voor de jaarlijkse barbecue.