Me­di­a­ti­on ver­an­dert mod­der in taart

Carola* had er alles aan gedaan om accountmanager Marcel* terug te laten keren in haar bedrijf, nadat hij een periode van een burn-out en een daaropvolgend re-integratietraject had doorlopen. Na enige kritiek van Carola op zijn werkzaamheden, meldde Marcel zich weer ziek. Carola besloot hem een beëindigingsvoorstel te doen.

Zelfs aanpassingen in werkzaamheden en werktijden waren niet genoeg voor Marcel. Toen hij niet reageerde op het beëindigingsvoorstel, stapte Carola naar de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Uitspraak
Een periode van moddergooien volgde: alles werd door de advocaten uit de kast gehaald om de ander zwart te maken. De uitspraak van de rechter was helder: Marcel moest weer aan het werk.

Mediation
Carola maakte Marcels werkplek opnieuw gereed, maar deze meldde zich opnieuw ziek. Een impasse in deze zaak. De bedrijfsarts raadde mediation aan om samen te bespreken hoe de werkzaamheden weer op een constructieve wijze opgepakt konden worden. De advocaat van Marcel meldde zich bij mijn collega voor het traject van mediation. Carola wilde haast maken. Volgens haar kon Marcel direct zijn werk hervatten na de mediation-bijeenkomst.

Kansloze missie
Mijn collega trad op als mediator en kwam er tijdens de intakegesprekken al snel achter dat het een kansloze missie was om de twee met elkaar verder te laten gaan. Marcel voelde zich slecht. Hij had spanningsklachten en al dat moddergooien was hem niet in de koude kleren gaan zitten. Voor Carola was dit niet anders. Zij had geen vertrouwen meer in een structureel goed functioneren van Marcel. Marcel en Carola waren het erover eens dat er afspraken gemaakt moesten worden over het beëindigen van de arbeidsrelatie. Na twee dagen van onderhandelen werd onder begeleiding van mijn collega overeenstemming bereikt over de voorwaarden van een vaststellingsovereenkomst.

Ommekeer
Met Marcel en Carola sprak mijn collega af om nog één keer bij elkaar te komen om de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. Voor de gelegenheid had zij een taart gebakken. Marcel en Carola vierden op die manier dat zij een ommekeer hadden bereikt. Van moddergooien naar taart eten met elkaar.

Heb je een langdurig zieke werknemer? Zorg ervoor dat je werknemer weer aan de slag kan binnen jouw organisatie en start samen een re-integratietraject. Vind hier gerichte informatie.

Dit verhaal is echt gebeurd: om privacyredenen hebben we de naam van de klant gefingeerd.