Melk­boe­ren uit­ge­mol­ken door kaas­ma­ker

Het ging om ongeveer 10.000 euro, een fiks bedrag, ook voor een goed renderend boerenbedrijf als dat van Lars* en Meike*. Zij leveren melk aan kaasmaker Oscar*, maar die lijkt te sjoemelen met het vet- en eiwitgehalte van de melk en betaalt daardoor te weinig. Zij willen van de samenwerking af en het bedrag willen ze alsnog betaald krijgen.

Lars en Meike spraken jaren geleden af om melk te leveren aan Oscar. Die maakt er kaas van. De vergoeding voor de melk zou op basis van het vet- en eitwitgehalte van de melk worden bepaald. Hoe ‘dikker’ de melk, des te hoger de vergoeding. De afspraak was dat Oscar zelf melkmonsters zou insturen naar een onafhankelijk meetinstituut. Op basis van die bevindingen zou de melk dan worden afgerekend.

Weg vertrouwen
Lars en Meike constateerden op een gegeven moment dat de waarden die Oscar doorgaf niet overeenkwamen met waarden die andere afnemers doorgaven. Dat was eigenaardig, omdat het steeds om melk uit dezelfde tank ging. Lars en Meike hebben dat uitgebreid onderzocht en Oscar daarmee geconfronteerd. Die had er geen duidelijke verklaring voor. Het vertrouwen in Oscar was weg. Dat kwam ook doordat de reguliere facturen telkens te laat werden betaald. Lars en Meike stopten daarom met leveren aan Oscar. Die betaalde de laatste factuur niet, waarop ze mijn collega vroegen of ze nog iets in de melk te brokkelen hadden.

Naar de rechter
Mijn collega startte een procedure om de factuur betaald te krijgen. Oscar meende dat de overeenkomst met Lars en Meike als duurovereenkomst kon worden gekwalificeerd en dat zij die niet per direct mochten opzeggen. Oscar vond dat zij hem juist een vergoeding verschuldigd waren, omdat hij winst misgelopen was, doordat Lars en Meike waren gestopt met het leveren van melk.

10.000 euro
Mijn collega pleitte ervoor dat het Lars en Meike vrij stond om geen melk meer te leveren vanwege de vertrouwensbreuk. Ook wees hij erop dat Oscar niet verzocht had om de overeenkomst voor het leveren van de melk alsnog na te komen. De kantonrechter oordeelde dat de verklaringen van Oscar over de afwijkende vet- en eiwitgehaltes niet toereikend waren. Oscar moest de factuur gewoon betalen. Ook oordeelde de kantonrechter dat Lars en Meike niet onrechtmatig handelden door geen melk meer te leveren. Zij hoeven daarom geen schadevergoeding aan Oscar te betalen en hebben de gemiste 10.000 euro toegewezen gekregen. Lars en Meike kunnen dankzij mijn collega weer verdienen aan hun melkkoe. 

Heeft u een conflict met een leverancier? Dan is het niet nodig om direct een jurist in te schakelen. U kunt eerst zelf een aantal stappen zetten om te proberen er samen uit te komen. Vind hier gerichte informatie.

*Dit verhaal is echt gebeurd: om privacyredenen hebben we de naam van de klant gefingeerd.