Va­kan­tie­vie­ren­de werk­ne­mer re­kent zich te vroeg rijk

Na bijna tien jaar besluiten *Erwin en *Hans het dienstverband van Hans te beëindigen. Tijdens de afhandeling ziet Erwin dat Hans te veel vakantie-uren heeft opgenomen en wil dat verrekenen in de eindafrekening. Maar daar steekt Hans een stokje voor.

Hans is te gretig geweest met het opnemen van vakantie-uren. Erwin vindt dat hij recht heeft op terugbetaling van het loon over die uren en keert 750 euro minder uit aan Hans bij de eindafrekening. Hans gaat hier niet mee akkoord. Volgens hem is het niet redelijk dat Erwin als werkgever geld van hem vordert en kan er dus ook niet verrekend worden. Ze komen er samen niet uit.

 

Terugbetalen
Erwin laat het er niet bij zitten en schakelt mijn collega in. Hans blijft volhouden dat Erwin de vakantie-uren niet mag verrekenen bij het einde van zijn dienstverband. Mijn collega geeft aan dat wanneer Hans nog vakantie-uren te goed zou hebben, die uitbetaald moeten worden. Hans bouwt zijn vakantie-uren op in een jaar tijd. Nu hij zijn uren heeft opgenomen voordat hij ze had opgebouwd, is het feitelijk een voorschot op zijn loon. Nu Hans uit dienst treedt, heeft Erwin te veel loon uitbetaald en moet Hans dat terugbetalen.

 

Bedrijfsreglement

Gelukkig heeft Erwin in zijn bedrijfsreglement opgenomen dat te veel opgenomen vakantie-uren zullen worden verrekend bij het einde van het dienstverband. Als Hans niet wil instemmen met verrekening dan moet de rechter er maar over oordelen. Zover komt het niet. Hans kiest eieren voor zijn geld en stemt uiteindelijk in met een verrekening. Ook vakantie-uren hebben een prijs.