Web­si­te­bou­wer in de clinch met bouw­be­drijf

Marten* begrijpt er helemaal niets van. Zijn opdrachtgever wil het meerwerk dat de ICT’er gedaan heeft voor de website niet betalen. Sterker nog: de stekker wordt uit het project getrokken. 

Arthur 

Marten is zelfstandig ICT’er en erg blij als hij de opdracht krijgt om de website van een bouwbedrijf aan te passen. Met de opdrachtgever bespreekt hij de wensen voor de nieuw in te richten website, en hoe die opgeleverd moet worden en wanneer hij ‘live’ moet. Gaandeweg besluit de opdrachtgever dat de website ietsje anders ingericht moet worden dan oorspronkelijk is besproken. En hij vindt bepaalde onderdelen toch minder mooi en minder handig als ze eenmaal gevisualiseerd zijn. Kortom: meerwerk.

 

Wanprestatie

Marten steekt steeds meer uren in het tevreden stellen van zijn opdrachtgever. Hij gaat er in al zijn onschuld vanuit dat de opdrachtgever begrijpt dat deze meeruren voor zijn rekening komen. Ook de oorspronkelijke datum van oplevering blijkt niet meer haalbaar. Marten gaat ervan uit dat de opdrachtgever dat zal snappen, omdat die zelf met aanpassingen kwam. Die is echter niet zo begripvol en blijkt niet bereid om de meerkosten te betalen. Erger nog, hij stopt de samenwerking en vordert zelfs een schadevergoeding wegens wanpresteren. Marten is volkomen lamgeslagen. Hij heeft zelfs meer gedaan dan afgesproken.

Strop

Wat nu? Met die vraag komt Marten bij mij. Er blijkt geen heldere overeenkomst te zijn en er is geen bewijs dat er aan alle verplichtingen is voldaan. Marten heeft geen poot om op te staan. De opdrachtgever staat er beter voor: er is een datum die is verstreken én er is geen website naar tevredenheid. Na lang overleg met de opdrachtgever lukt het om de schadevergoeding van tafel te krijgen. Ik leg Marten uit dat een heldere offerte en opdrachtbevestiging wonderen doen. Net zoals een goede set algemene voorwaarden. Daarin leg je vast dat termijnen nimmer fataal zijn, de aansprakelijkheid beperkt wordt, meerwerk uitdrukkelijk wordt omschreven en pas gestart na een akkoord van de opdrachtgever en oplevering door acceptatietesten gebeurt. Marten weet nu hoe hij kan voorkomen dat zijn hoofd in de strop komt te hangen.

 

Dit verhaal is echt gebeurd: om privacyredenen hebben we de naam van de klant gefingeerd.